logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W styczniu br., przy znacznie korzystniejszych niż przed rokiem warunkach meteorologicznych, utrzymał się obserwowany od końca III kwartału ub. roku wzrost sprzedaży produkcji budowlano- montażowej, zrealizowanej na terenie kraju przez podmioty budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Wzrost ten wyniósł (w cenach stałych) 11,2%wobec spadku o 15,3% w styczniu ub. roku i wzrostu o 12,3% w poprzednim miesiącu (tabela 1). Zwiększenie sprzedaży notowano we wszystkich działach budownictwa, największe w podmiotach specjalizujących się w wykonywaniu robót specjalistycznych, najmniejsze w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu rocznym o 8,7%. Sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym była większa niż przed rokiem o 12,8%, a remontowych o 8,5%[...]