logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Artykuł jest tłumaczeniem wybranych fragmentów raportu Green Energy – the road to a Danish energy system without fossil fuel, który może być pouczający nie tylko z powodu przykładu, jak organizować opracowanie takich planów, ale również z powodu wniosków, które czytelnik może sam bez trudu zinterpretować i porównać z naszą rzeczywistością. Duńczykom opracowanie planu zajęło dwa lata. Teraz przechodzą do realizowania wniosków. W Polsce od roku w przygotowaniu podobnego dokumentu pomaga rządowi Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji. Miejmy nadzieję, że zakończy swoje prace w 2011 r., a rząd podejmie się realizacji ustaleń wynikających z tego planu.