logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Połączenia są bardzo często najsłabszym ogniwem konstrukcji drewnianych. Uszkodzenie lub zniszczenie łączników prowadzi nieuchronnie do degradacji lub awarii konstrukcji. Doświadczalne, analityczne lub numeryczne badania połączeń mają decydujący wpływ na przyjmowane modele do analizy połączeń, ich nośności i podatności. Bardzo ważny jest również wpływ czasu na stan i pracę konstrukcji. Artykuł zawiera wyniki badań doraźnych i długotrwałych połączeń elementów poszycia z płyt drewnopochodnych z konstrukcją drewnianą ścian, stropów i dachu za pomocą łączników mechanicznych.