logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie Ministra Infrastruktury, dział VIII rozdział 4) jednoznacznie określają, że budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. Wszystkie ściany w budynku mogą być narażone na zawilgocenie, a tylko niektóre z nich są zabezpieczane izolacją przeciwwilgociową lub przeciw wodną. Podstawową zasadą, aby ustrzec się nadmiernej wilgoci w budynku, jest wykonanie go zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i przepisami, a w późniejszym okresie odpowiednia eksploatacja obiektu[...]