logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz, Główny Urząd Statystyczny

Szacuje się, że w 2012 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana na terenie kraju przez wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, tj. łącznie z jednostkami budowlanymi o liczbie pracujących do 9 osób, była w cenach stałych niższa niż przed rokiem o ok. 1% (wobec wzrostu o 12,3% w 2011 r.).

W 2012 r. odnotowano spadek sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w podmiotach zajmujących się głównie budową budynków – o 2,2% (z tego w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – o 3,7%). Obniżyła się również produkcja w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 1,8%, przy czym spadek dotyczył przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności jest rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (o 21,3%) oraz zajmujących się głównie realizacją pozostałych specjalistycznych robót budowlanych (o 14,1%). Znaczny wzrost obserwowano natomiast w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane wykończeniowe (o 18,9%) oraz instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i pozostałe instalacje budowlane (o 8,8%).

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2013, strona 71-73 (spis treści >>)