logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Piotr Woyciechowski
dr inż. Grzegorz Adamczewski


Posadzki wykonywane z betonu najczęściej są eksploatowane w pomieszczeniach przemysłowych lub magazynowych. W takich warunkach posadzka poddawana jest intensywniejszym i większym obciążeniom statycznym czy dynamicznym niż ma to miejsce w przypadku posadzek w budownictwie ogólnym. Istotny wpływ na posadzkę przemysłową mają również oddziaływania chemiczne, które często występują w warunkach przemysłowych. Poprawne wykonanie posadzki przemysłowej [1] wiąże się z uwzględnieniem uwarunkowań, wynikających m.in. z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów czy zmiennych warunków prowadzenia robót.

Literatura
[1] Chmielewska B.: Wymagania dotyczące posadzek przemysłowych w wybranych normach europejskich, Seminarium Podłogi Przemysłowe, Warszawa 2011.
[2] Williamson N.: Ocena estetyki powierzchni i identyfikacja wad w betonowych posadzkach przemysłowych, Seminarium Podłogi Przemysłowe, Warszawa 2011.
[3] Garbacz A.: Nieniszczące badania betonopodobnych kompozytów polimerowych za pomocą fal sprężystych – ocena skuteczności napraw, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza PW, z. 147/2007.
[4] Instrukcja ITB 433/2010Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.
[5] PN-EN 13892-4 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie według BCA.
[6] PN-EN 13892-3 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Boehmego.
[7] Czarnecki L., Woyciechowski P.: Metody oceny karbonatyzacji betonu, II Sympozjum Naukowo-Techniczne Trwałość Betonu, Kraków 2008.
 

Zamów dostęp do artykułu >>