logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w grudniu 2010 r. nie przyniosły istotnych zmian w ogólnym obrazie branży, w porównaniu z notowaniami za listopad 2010 r. Z badań statystycznych przeprowadzanych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudniających 50 i więcej osób wynika, że od kilku miesięcy panują tendencje podobne do notowanych w poprzednich miesiącach. Miesięczne wyniki produkcyjne poszczególnych grup wyrobów ulegały naturalnym wahaniom krótkookresowym, ale wyniki produkcyjne mierzone w cyklu narastającym, od początku roku wykazują już większą[...]