logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W 2010 r. wydano 217 694 pozwolenia na 246 015 obiektów budowlanych, podczas gdy w 2009 r. liczby te wynosiły odpowiednio 212 279 pozwoleń dla 229 845 obiektów budowlanych, a w 2008 r. – 233 386 pozwoleń dla 253 778 obiektów budowlanych. W latach 2005 – 2008 obserwowano stałą tendencję wzrostową liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Znaczny spadek odnotowano w 2009 r. – o 9% w stosunku do 2008 r. Natomiast w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. odnotowano niewielki wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę – o 5415, tj. o 3%. Pozwolenia na budowę wydawane dla poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych. W 2010 r. w stosunku do 2009 r. nastąpił[...]