logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

O charakterystyce energetycznej budynków decyduje przede wszystkim proces projektowania. Spełniając warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projekt określa podstawowe parametry mające wpływ na charakterystykę energetyczną obiektu. Niezależnie od warunków technicznych niektórzy już obecnie decydują się budować obiekty energooszczędne, czyli np. domy jednorodzinne o zapotrzebowaniu na energię mniejszym niż 50 kWh/m2r. A jak to wygląda w przypadku całej Polski? Spółka BuildDesk poddała analizie budynki oddane do użytkowania i sprzedane lub wynajmowane, dla których wykonano świadectwo w latach 2009 – 2010. W 2009 r. poddano analizie 20 tys. budynków jednorodzinnych, 1500 wielorodzinnych i 2700 niemieszkalnych, a w 2010 r. było to odpowiednio: 15 tys. budynków jednorodzinnych, 1000 wielorodzinnych i 2100 niemieszkalnych. Porównując wartości[...]