logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej

Obecnie dachy przeszklone są powszechnie stosowane we wszystkich rodzajach budynków użyteczności publicznej. O ich popularności, oprócz walorów architektonicznych, decyduje dostępność wielu sprawdzonych rozwiązań systemowych, głównie o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z kształtowników metalowych. Przeszklone dachy muszą spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz wynikające z konieczności zapewnienia ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń w okresie letnim.

Największym utrudnieniem w sprawdzaniu spełnienia wymagań przez przeszklone przekrycia dachowe jest brak znormalizowanej metody oceny ich izolacyjności cieplnej. Z uwagi na podobieństwo konstrukcyjne do przeszklonych ścian osłonowych słupowo-ryglowych istnieje możliwość wykorzystania metodyki określonej w PN-EN 13947 dotyczącej tego rodzaju przegród, pod warunkiem, że w obliczeniach uwzględni się odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła oszklenia w odniesieniu do kierunku przepływu ciepła w nachylonym dachu.

***

Assessment methodology for determination of thermal performance of glass roofs

Glass roofs are commonly used in all types of public buildings. According to Polish Technical Regulation, roof windows and skylights have to meet the requirement of the maximum value of thermal performance. The greatest difficulty in checking the compliance of glass roofs is the lack of standardized assessment method for determination of their thermal quality. The article contains proposals for the methodology especially taking into account the thermal performance of glass units depending on heat flow direction. 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2013, strona 62-64 (spis treści >>)