logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

VIII Dni Oszczędzania Energii, które zgromadziły ponad 200 uczestników, zostały zdominowane przez zagadnienia związane z efektywnym i ekologicznym budownictwem.Organizatorzy tego wydarzenia, czyli Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, które przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenia Agencji Energetycznych SAPE zadbali, aby dobór tematyki obrad był jak najbardziej wyczerpujący.Głównym przesłaniem dwudniowej konferencji były przedsięwzięcia dotyczące poprawy efektywności, które przynoszą w skalimakro korzyści ekonomiczne, ekologiczne i energetyczne wynikające z poszanowania energii na terenie gmin i powiatów...