logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Z Katarzyną Siwkowską, Dyrektorem Departamentu Ochrony Klimatu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawia Danuta Matynia.

W artykule znajdują się odpowiedzi na pytania takie jak:

Jakie środki na wspieranie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w budownictwie i energetyce NFOŚiGW przeznaczy w najbliższych latach?


Jakie błędy w swoich wnioskach najczęściej popełniali beneficjenci?

Dlaczego środki można było przeznaczać tylko na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a pozbawiono tej możliwości np. budownictwo mieszkaniowe?

W ramach programów Systemu Zielonych Inwestycji prowadzony też będzie projekt dotyczący „Modernizacji i rozwoju ciepłownictwa”. Jakie przedsięwzięcia będzie obejmował i jakie środki będą przeznaczone na ten cel?