logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Absorpcja wody elementów murowych z ABK

Jedną z ważniejszych właściwości materiałów budowlanych jest ich odporność na wilgoć. Zawartość wilgoci ma wpływ na ciężar, często na wytrzymałość, izolacyjność termiczną, trwałość itd.Wprzypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) 

Czytaj więcej...

BCE – elementy konstrukcyjne złożone z bloczków ABK

W elementach ze zbrojonego betonu komórkowego stal zbrojeniowa potrzebna jest do zapewnienia wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i ścinanie, a także zakotwienia prętów głównych. Z tego wynika konieczność użycia dużej ilości stali, co jest krytyczne przy większych rozpiętościach i ugięciach. Dlatego też w praktyce szwedzkiej ograniczano długość elementów stropowych do 7,2 m, a nadproży do 3,6 m.Wraz z wprowadzeniem BCE

Czytaj więcej...

Właściwości użytkowe elementów murowych z ABK

Właściwości elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz kryteria oceny zgodności wyrobu określa norma zharmonizowana EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Została ona opublikowana w 2000 r., a jej aktualna wersja ma numer PN-EN 771-4:2012 (EN 771-4:2011).

Czytaj więcej...