logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

BCE – elementy konstrukcyjne złożone z bloczków ABK

W elementach ze zbrojonego betonu komórkowego stal zbrojeniowa potrzebna jest do zapewnienia wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i ścinanie, a także zakotwienia prętów głównych. Z tego wynika konieczność użycia dużej ilości stali, co jest krytyczne przy większych rozpiętościach i ugięciach. Dlatego też w praktyce szwedzkiej ograniczano długość elementów stropowych do 7,2 m, a nadproży do 3,6 m.Wraz z wprowadzeniem BCE

Czytaj więcej...

Właściwości użytkowe elementów murowych z ABK

Właściwości elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz kryteria oceny zgodności wyrobu określa norma zharmonizowana EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Została ona opublikowana w 2000 r., a jej aktualna wersja ma numer PN-EN 771-4:2012 (EN 771-4:2011).

Czytaj więcej...

Wytrzymałość nadproży ze zbrojonego ABK

Komitet 523 (Beton Komórkowy) ACI International (USA) opracował ACI 523.4R-09 – wytyczne do projektowania prefabrykowanych, zbrojonych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) uwzględniające ich wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie oraz sposób zakotwienia zbrojenia.

Czytaj więcej...

Rozwój produkcji ABK na Ukrainie

Tematyka prezentowanego artykułu była omawiana podczas V Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowany Beton Komórkowy, która odbyła się w Bydgoszczy.

Oszczędność energii w budownictwie to dla Ukrainy bardzo aktualny problem. Jest więc potencjalna szansa na wznoszenie ścian w niskim i wysokim budownictwie we wszystkich strefach klimatycznych tego kraju z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK),

Czytaj więcej...