logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2005

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA –

Asfaltowe inwestycje w LOTOSIE
Jacek MichalakATLAS BETONER - system do napraw powierzchni betonowych
Mirosław KosiorekBezpieczeństwo pożarowe - część III. Właściwości fizyczne materiałów konstrukcyjnych w warunkach pożaru (1)
Henryk Orzeszyna, Daniel GarlikowskiDoraźne zabezpieczenia przeciwpowodziowe
Beata Michałek, Jarosław MichałekElektrownie wiatrowe w Polsce
Dariusz WolińskiMaterace geotekstylne w umocnieniach den i brzegów morskich
Wiktor Jasiński, Adam WysokowskiMateriały na odwodnienia drogowych obiektów mostowych
Lech Czarnecki, Paweł ŁukowskiNaprawa konstrukcji betonowych użytkowanych w warunkach zagrożeń chemicznych
Naprawa obiektów węzła wodnego Biała Góra
Katarzyna WiśniewskaNormy europejskie oczekujące na harmonizację z Dyrektywą 89 106 EWG
Mariusz SnopekNowe rozwiązania na dachy płaskie o wymaganej odporności ogniowej
Zdzisława OwsiakOcena reaktywności kruszyw krzemionkowych z alkaliami
Leonard RunkiewiczOcena trwałości i niezawodności elementów żelbetowych za pomocą metod nieniszczących
Jadwiga TworekPosiedzenie Stałego Komitetu Budownictwa Komisji Europejskiej
Małgorzata KowalskaProdukcja wyrobów budowlanych w okresie styczeń - październik 2005 roku
Danuta TarasiewiczProjekty norm z dziedziny budownictwa skierowane do ankiety
Krzysztof FiedlerPrzyczyny i skutki katastrof zapór
Janusz KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2005 roku
Lech MisiewiczSuperkonferencja Systemy ścian murowanych
Stanisław PisarczykTorf stabilizowany popiołem fluidalnym jako materiał na niskie nasypy melioracyjne
Eugeniusz Hotała, Kazimierz RykalukTrwałość kominów stalowych w aspekcie projektowania i eksploatacji
Danuta Kostrzewska-MatyniaUdana wizyta na targach Saie 2005
Jerzy KaryśWnioski z sympozjum Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem
Andrzej Zapał, Jerzy Ratomski, Zbigniew PabianWpływ degradacji uziarnienia odpadów kopalnianych na parametry wytrzymałościowe
Stefan KubicaWpływ domieszek polimerowych na właściwości nieautoklawizowanych betonów komórkowych typu FPC
Abdul Rahman Ali, Vadim Nikitin, Valeri KofanovWpływ opadów atmosferycznych oraz parametrów przenoszenia wilgoci materiałów konstrukcji osłonowych na ich wilgotność
Grzegorz Golewski, Tomasz SadowskiWpływ rodzaju kruszyw mineralnych na procesy kruchego pękania betonu
Marek Żarnoch, Jacek RetajczykWpływ warunków klimatycznych na trwałość drzwi