logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 3/2005

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Mineralne materiały izolacyjne

Marcin Piotrowski – MIWO-pracowity jubilat … 2
Maciej Robakiewicz – Optymalne izolowanie termiczne zewnętrznych ścian budynków … 6
Chris Hamans – Dobrowolna certyfikacja energetyczna budynków w Holandii … 10
Henryk Kwapisz – Wełna mineralna jako izolacja akustyczna w domach drewnianych … 14
Robert Kotwas – Izolacje techniczne z wełny mineralnej … 17
Maciej Mosiądz – Lekkie ściany działowe z izolacją z wełny mineralnej do biur i hoteli … 18
Michał Fenrych – Ściany wielowarstwowe - sposób na optymalne rozwiązania pionowych przegród zewnętrznych budynku … 21
Mariusz Mazurek – Sofit - estetyczne i funkcjonalne sufity podwieszone Rockwool … 24
Agnieszka Lisikiewicz – FirePro - profesjonalna linia zabezpieczeń ogniochronnych Rockwool …26

TEMAT WYDANIA - Stropy i posadzki na stropach

Józef Kostrzewski, Stanisław Kula – Płyty stropowe kanałowe … 28
Włodzimierz Stamsolski – Założenia konstrukcyjne i obliczeniowe nowej serii prefabrykowanych żelbetowych płyt stropowych … 29
Łukasz Drobiec, Zbigniew Pająk – Stropy gęstożebrowe stosowane współcześnie … 32
Krzysztof Grajek, Włodzimierz Starosolski – Rezerwy obliczeniowe tkwiące w uwzględnieniu poprzecznej współpracy stropowych elementów prefabrykowanych … 39
Roman Jarmontowicz, Jerzy Klimm – Stropy ceramiczno-żelbetowe … 42
Tomasz Rybarczyk – Stropy filigran … 47
Piotr Krupa – StoTherm KD-system ocieplania stropów … 48
Jerzy Zdzisław Pluta, Aleksandra Pluta – Stropy zespolone systemu JZP-LC 50 … 50
Tomasz Malik – Stropy sprężone … 53
Leonard Runkiewicz – Naprawa i wzmacnianie stropów żelbetowych … 55
Henryk Rusiński – Koszty wykonania stropów … 57
Andrzej Banaś, Tomasz Bartosik, Marek Makarewicz – Zakotwienia materiałów FRP w systemach wzmacniania budowli … 60
Barbara Ksit – ASODUR SG2-sposób na trudne podłoże … 64
Ireneusz Gmaj – Posadzki z żywic epoksydowych firmy Remmers … 66
Andrzej Stańczak – Podłoga podniesiona FERMACELL typ MAXIfloor … 68
Tadeusz Kulas – Wartość użytkowa podłóg w magazynach … 70

PRAKTYKA BUDOWLANA

Krystyna Wiśniewska – Wyroby Dekoral Professional do robót malarskich i tynkarskich … 74
Jacek Michalak – Redukcja zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) … 75

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

Konrad Witczak, Hartwig M. Kiinzel, Dariusz Gawin – Analiza zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych ocieplonych metodą lekką mokrą … 77

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

Jerzy A. Pogorzelski – Fizyka budowli - część X. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych … 79

TARGI, KONFERENCJE

Matylda Garbolińska – Targi Interbud drugie po Budmie … 82

RYNEK BUDOWLANY

Małgorzata Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w styczniu 2005 roku … 84
Janusz Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2005 roku … 86
Mariusz Sochacki – Ospały wzrost w budownictwie europejskim do 2007 roku … 87

VADEMECUM UNIJNE

Jadwiga Tworek – Zharmonizowane normy wyrobów budowlanych opracowanych przez CEN na podstawie mandatów Komisji Europejskiej … 89

PRAWO I EKONOMIA

Zenon Kierczyński – Sądownictwo polubowne na przykładzie Wielkopolskiej Izby Budownictwa … 94