logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 1/2005

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Energooszczędność w budownictwie

J. A. Pogorzelski – Rozważania nad nowym kształtem wymagań ochrony cieplnej budynków … 3
M. Robakiewicz – Certyfikacja energetyczna budynków … 8
J. Gliniecki, B. Cieczkiewicz – Efekty funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji … 9
Henryk Rusiński – Energooszczedność, a koszty inwestycji … 11
M. Fenrych – Domy pasywne - warto powielać dobre przykłady … 14
A. Jędrzejewski – Ocieplanie budynków - niedostatki sukcesu … 15
W. Sarosiek, B. Sadowska – Stan termiczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w północno-wschodniej Polsce … 18
M. Fenrych – Budynki energooszczędne z produktami URSA … 20
E. Rudczyk-Malijewska, A. Święcicki – Koszty i efekty docieplania przegród piwnic nieogrzewanych … 22
H. Kwapisz – Porównanie energooszczędności budynków drewnianych w Austrii i w Polsce … 25
W. Sarosiek, R. Stachniewicz – Analiza wad termicznych dużego budynku mieszkalnego … 28
W. Sarosiek, B. Sadowska – Czy warto docieplać ściany szczytowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych … 31
M. Mosiądz – Budynek energooszczędny według STANDARDU ROCKWOOL … 33
A. D. Olsen – Wzór energooszczędnych budynków biurowych … 38
W. Sarosiek, B. Sadowska – Doświadczenia z czteroletniej eksploatacji budynku energooszczędnego … 42
A. Buszko – Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami fasadowymi PAROC … 44
Wpływ zastosowania produktów z wełny kamiennej PAROC na zużycie energii do ogrzewania budynków … 45
L. Żabski – Pianki poliuretanowo-izocyjanurowe-nowy materiał termoizolacyjny dla budownictwa … 46
S. Kuc – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej … 49
J.  Rutkowski – Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu … 51
K. Janczura – Oszczędność czy ryzyko utraty zdrowia … 62
D. Pruszkowski – HYDROMAX - prosta i skuteczna termoizolacja ścian fundamentowych … 64
M. Iwaniec – Open - nowy system ocieplania elewacji firmy Baumit … 66
P. Idzikowski – HOTER-gorąca oferta Atlasa … 68
R. Wilk – Heraklith - nowoczesne materiały do izolacji termicznej i akustycznej … 70
J. A. Pogorzelski – Stan nauczania fizyki budowli i podstaw zrównoważonego rozwoju w Polsce … 73

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. A. Pogorzelski – Fizyka budowli część VIII. Straty ciepła do gruntu … 76

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Kysiak – Skazani na system … 78
D.  Kostrzewska-Matynia – Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu Polski Cement w Architekturze … 82
A. Z. Pawłowski – Nagrody Ministra Infrastruktury 2004 … 84
J. Siemiński – Wymiana fundamentów w hotelu Rialto …85

BUDOWNICTWO WODNE

T. Najder, A. Najder – Gabiony i materace gabionowe jako elementy budownictwa przyjaznego środowisku … 87
DROGI, MOSTY
M. Zawisza, L. Janusz – Geosyntetyki w budownictwie drogowym … 91
J. Ajdukiewicz – Zbrojenie nawierzchni asfaltowych-ale czym l za ile … 94

RYNEK BUDOWLANY

D. Matynia – 10 lat Stowarzyszenie Producentów Betonów … 100
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2004 roku … 102
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2004 roku … 105
M. W. Zdyb – Ranking konkurencyjności polskich i unijnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych … 106

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

A. S. Kamiński – Podsumowanie 2004 roku w budownictwie … 110
A. S. Kamiński – Świąteczne spotkanie na Bartyckiej … 112

VADEMECUM UNIJNE

J. Tworek – Cele i ogólne zasady harmonizacji technicznej … 113
A. Wiśniewski – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu … 117

KONFERENCJE

T. Popielarz – Prawo Unii Europejskiej dotyczące urządzeń drogowych … 122