logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Budownictwo sportowe

P. Trębacz – Architektura sportowa dużych rozpiętości … 3
L. Makarowski – Linowa konstrukcja nośna zadaszenia dużej rozpiętości na stadionie Rhein Energie w Kolonii … 8
W. Przyjemski – Konstrukcje z drewna klejonego … 10
A. Szklarski – Płyty gipsowo-włóknowe w budownictwie sportowym … 12
A. Król, P. Sokulski – Grzechy główne wykonawców basenów … 14
R. Jedynak – Płyty AOUAPANEL? w obiektach sportowych … 18
M. Wrzał – BERNDORF - niecki basenowe ze stali nierdzewnej … 20
M. Garbolińska – Nowoczesny zespół basenowy w Teofilowie … 21
L. Hebda – Renowacja basenów materiałami Ceresit … 22
P. Trębacz – Projekty i realizacje obiektów sportowych … 24
J. Kwieciński – Kryta pływalnia typu wielozadaniowego z parkingiem podziemnym … 28
Z. Olszamowski – Tor kajakarstwa górskiego w Krakowie … 31
F. G. Piechurski – Uzdatnianie wody basenowej … 35

ŚCIANY, STROPY

H. Rusiński – Koszty powłok malarskich i tynków wewnętrznych … 42

CEMENT OŻARÓW 2004

III Sympozjum Naukowo-Techniczne CEMENT-OŻARÓW 2004 … 46
J. Mierzwa – Wprowadzenie norm europejskich na beton i wyroby z betonu jako norm krajowych … 48
J. Jasiczak, A. Łowińska-Kluge – Ocena zapraw wykonanych z cementów specjalnych CEMENT OŻARÓW … 50
A. Poświata, P. Grabowski – Betonowe nawierzchnie lotniskowe wykonane z cementu CEM l 42,5 N-NA Rejowiec … 54
Sz. Woliński – Jakość betonu w świetle badań statystycznych … 58

DROGI, MOSTY

B. Ksit – Zmiany masy i wytrzymałości zaolejonych betonów drogowych … 62
J. Cieśla, M. Skawiński, M, Biskup – Zagadnienia projektowe wzmacniania ustrojów niosących mostów zewnętrznymi kablami sprężającymi … 63

OCHRONA ŚRODOWISKA

A. Harasim, W. Pacaj – Nowe składowisko odpadów w gminie Mircze … 69

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. A. Pogorzelski – Fizyka budowli część VII. Uwzględnianie liniowych mostków cieplnych … 72

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. R. Ali, V. Nikitin – Wyznaczenie współczynników przenoszenia wilgoci w cegle ceramicznej … 75
A. Mordak, Z.Mańko – Wpływ włókien polimerowych na właściwości techniczne wyrobów polimerowo-gipsowych … 77

BUDOWNICTWO WODNE

H. Betkier – Nowe spojrzenie na ochronę plaż i linii brzegowej Bałtyku … 81

KONFERENCJE

L. Misiewicz – Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych … 84

M. Abramowicz – 50. Konferencja Naukowa Krynica 2004 … 85

NORMALIZACJA, CERTYFIKACJA

M. Dobrzański – Europejskie normy dotyczące drobnowymiarowych elementów nawierzchni drogowych z betonu i ceramiki … 87

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2004 roku … 92

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2004 roku … 95

M. W. Zdyb – Ranking konkurencyjności polskich i unijnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych … 96

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA 98