logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Remonty i modernizacja obiektów

Z. Ściślewski – Trwałość elementów wielkiej płyty … 3
B. Lewicki – Bezpieczeństwo konstrukcji budynków wielkopłytowych … 5
B. Szudrowicz – Właściwości akustyczne istniejących budynków wielkopłytowych … 8
M. Kosiarek – Wielka płyta a bezpieczeństwo pożarowe … 14
R. Jedynak – Płyta cementowa AOUAPANEL? - przełom w suchej zabudowie … 18
M. Abramowicz, W. Wódkowski – polskie przykłady modernizacji budynków wielkopłytowych … 21
W. Korzeniewski – Zastosowanie przepisów techniczno-budowlanych w nadbudowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych …25
M. Krala – Wzmacnianie wielkiej płyty może być proste i tanie … 29
M. Gawdzik – Adaptacja zespołu zabudowy dawnego młyna zbożowego w Pelpinie … 32
A. Wanat – System Sto AZP - skuteczne zabezpieczenie azbestu na elewacjach … 35
H. Rusiński – Koszty zabezpieczania konstrukcji z drewna, stali i betonu … 36
W. Słowik, H, Skarzyńska-Hila – Problematyka konstrukcyjna w modernizacji zabudowy śródmiejskiej … 39
J. Adamowski, J. Hoła, C. Magott, Z. Matkowski – zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego … 41
M. Garbolińska – Nowe życie w starej fabryce … 44
M. Kapela – Remonty zabytkowych konstrukcji dachowych … 46
K. Kamiński – Problemy z zastosowaniem współczesnych cegieł ceramicznych do naprawy zabytkowych murów ceglanych … 50
P. Grzegorzewicz – HYDROSTOP - solidne hydroizolacje na miarę XXI wieku … 51

PRAKTYKA BUDOWLANA

T. Pająk – Współspalanie odpadów w instalacjach przemysłowych … 56
D. Kostrzewska-Matynia – Budynek 2000 - niskoenergetyczny obiekt biurowy … 58
H. Marszałek, H. Houszka – Docieplenia z pianki krylaminowej po latach … 59

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. A. Pogorzelski – Fizyka budowli część VI. Przenikanie ciepła w stanie ustalonym przez przegrody budowlane … 60

DROGI, MOSTY

J. Ajdukiewicz – Drenaże francuskie cz. II … 63

KONFERENCJE

K. Wiśniewska – Dni Betonu po raz trzeci … 70

INSTALACJE

K. Wiśniewska – De Dietrich i Remeha połączyły siły … 72
A. Perski – Instalacja odgromowa … 73

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – produkcja materiałów budowlanych w okresie trzech kwartałów 2004 roku … 74
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlno-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2004 roku … 77
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w okresie trzech kwartałów 2004 roku … 80

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

D. Kostrzewska-Matynia – Spotkanie w Rytrze uczestników Programu Edukacji Budowlanej … 84
A. Kamiński – Możliwości eksportu budownictwa na rynek francuski … 85