logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 8/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Ochrona srodowiska

A. Banaś – Ochrona betonu w zbiornikach na ścieki i substancje agresywne … 2
J. Górzyński, M. Piasecki – Charakterystyki energetyczno-ekologiczne wyrobów budowlanych … 5
J. Gasewicz – Renowacja i ochrona betonu w obiektach oczyszczalni ścieków … 10
B. Bartkiewicz, M. Ali Barka – Wpływ materiału konstrukcyjnego na bilans energetyczny wydzielonej komory fermentacyjnej … 14
S. Stępniak – Redukcja kosztów rekultywacji składowiska odpadów … 17
T. Pająk – Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych … 20
J. Fronczyk – Przepuszczalne bariery reaktywne … 23
R. Wiglusz – Emisja lotnych związków organicznych z drewna i materiałów drewnopochodnych … 26

TEMAT WYDANIA - Eroozja w ciekach i zbiornikach wodnych

A. Szamowski – Erozja denna w rzekach swobodnie płynących i zestopniowanych … 28
T. Bieniecki – Materiały budowlane w ochronie brzegów i den … 31
P. Walisiewicz – Biowłóknina Eko Textil Plus - produkt przełomowy … 35
K. Parylak – Uwarunkowania stosowania koszy siatkowo-kamiennych w budownictwie wodnym … 36
E. Sakwerda – Grodzice w ochronie przeciwpowodziowej … 38
L. Iwanowski – Systemy Bestmanna - nowoczesne, ekologiczne, skuteczne … 39
H. Orzeszyna, D. Garlikowski, A. Pawłowski – Geokompozyt z superabsorbentem w ubezpieczeniach biotechnicznych … 40
A. Kessler, Z. Szczepaniak – Budowle wodne wzmocnione komórkowym systemem ograniczającym … 44
P. Jermołowicz – Geotuba - nowoczesna technologia w budownictwie hydrotechnicznym … 48
E. Brzeski, A. Brzeski – Gabiony w budownictwie wodnym … 51
T. Marcinkowski, M. Szmytkiewicz – Ochronić ląd … 52
J. Borowska – Zrozumieć rzekę … 57

STOLARKA BUDOWLANA

K. Wiśniewska – 35 lat na rynku … 58

DACHY

D. Kostrzewska-Matynia – Ognista zabawa pod bezpiecznym dachem dystrybutorów firmy Icopal S.A … 59
K. Patoka – Rola taśm samoprzylepnych w układaniu membran dachowych … 60

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J.A. Pogorzelski – Fizyka budowli cześć III. Podstawy przenoszenia ciepła (2) . … 62

PAKTYKA BUDOWLANA

S. Bardyn – Chwalimy się BUDOWAMI ROKU … 67
J. Saloni – Wzmacnianie podłoża pod budowę fabryki EADS w Hamburgu ... … 69

DROGI, MOSTY

S. Bardyn – Interes stulecia … 70

NORMALIZACJA I CERTYFIKACJA

S.M. Wierzbicki, M. Kaproń – Ocena zgodności wyrobów budowlanych … 71

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w l półroczu 2004 roku … 75
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w l półroczu 2004 roku … 78
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w l półroczu 2004 roku … 81

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

A. Kamiński – Perspektywy polsko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie budownictwa … 84

Z DZIAŁALNOŚCI SITPMB

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPMB … 86