logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 7/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Stolarka budowlana

K. Kuczyński, K. Mateja – Zasady oceny, wymagania i metody badań okien … 2
J. Płoński – Okna z PVC … 6
A. Piekarczuk – Analityczno-doświadczalne metody optymalizacji konstrukcji okien … 9
Z. Czajka – Europejska normalizacja zamków, okuć budowlanych i elementów otworowych … 11
A. Żaba – Kraty pomostowe jako osłony przeciwsłoneczne … 15
M. Makarewicz – Szyby zespolone z wypełnieniem komór materiałami transparentnymi … 18
S. Baraniak – Drzwi wejściowe - właściwości techniczne i użytkowe … 22
J. Matraś – Klasyfikacja drzwi o podwyższonej odporności na włamanie w świetle norm europejskich … 25
M. Żarnoch, J. Retajczyk – Odporność drzwi na działanie warunków klimarycznych … 28
R. Kłos – VAT-owa paranoja … 34
Rynek stolarki budowlanej … 35
W. Baraniak – Okucia i mechanizmy do przeciwpożarowych elementów otworowych … 37
L. Myrda – Drzwi przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej … 40

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. A. Pogorzelski – Fizyka budowli część II - Podstawy przenoszenia ciepła (1) … 42

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Pająk – Deskowania selektywnie przepuszczalne (CPF) … 46

DACHY

K. Patoka – Paroizolacje w dachach spadzistych … 49

BUDOWNICTWO WODNE

K. Fiedler, J. Stasierski – Ciśnienie porowe a stateczność ziemnych budowli piętrzących … 50

DROGI, MOSTY

E. Kowałko – Jubileuszowa "Autostrada Polska 2004 … 54
M. Zawisza, L. Janusz – Ochrona przeciwerozyjna konstrukcji gruntowych … 56

TARGI, KONFERENCJE

K. Zieliński – Targi "Dach + Wand 2004 … 58
A. Madaj – XIV Seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów … 59
T. Pużak – Reologia w technologii betonu … 60
M. Abramowicz – Beton i prefabrykacja na Konferencji Naukowo-Technicznej Jadwisin 2004 … 62

RYNEK BUDOWLANY

Gras Savoye Polska - dziesięć lat na polskim rynku … 64
S.M. Wierzbicki, M. Kaproń – Rynek wyrobów budowlanych w świetle regulacji prawnych UE … 65
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń - maj 2004 roku … 69
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w maju 2004 roku … 70
M. Sochacki – Podaż wyrobów budowlanych i sytuacja producentów w latach 2001 - 2003 … 73

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

A. Kamiński – Minister budownictwa Republiki Białoruś gościem PIPHB … 76
A. Kamiński – Prawo budowlane po nowelizacji … 77