logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 NUMER 4/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Ochrona przed hałasem w budownictwie

B. Szudrowicz – Polskie wymagania akustyczne na tle przepisów … 2
A. lżewska – Normalizacja dotycząca akustyki budowlanej … 8
M. Niemas – Ciężki ruch komunikacyjny i jego wpływ na warunki wibroakustyczne w budynkach mieszkalnych … 11
I. Zuchowicz-Wodnikowska – Zasady oceny uciążliwości hałasu przemysłowego … 16
A. Kłosak, K. Krakowczyk – Akusto-Matrix - nowe narzędzie do projektowania ścian działowych … 20
J. Nurzyński – Właściwości akustyczne lekkich przegród szkieletowych … 29
P. Kocemba – Ściany działowe Rigips - ciszej być nie może … 33
M. Fenrych – Jak skutecznie wytłumić kroki … 40
R. Jedynak – Knauf walczy z hałasem … 41
A. Wanat – StoSilent - systemy akustyczne do wnętrz … 45
M. Niemas - Ciężki ruch komunikacyjny i jego wpływ na warunki wibroakustyczne w budynkach mieszkalnych ... 48
J. Sadowski  - Ekranowanie akustyczne ... 53
R. Gniazdowski – Ekran dźwiękochłonny z kształtek ceramicznych … 57
K. Szczepaniak – Optymalna akustyka pomieszczeń ochroną przed hałasem … 58

TEMAT WYDANIA - Ściany

P. Ziemski – Wprowadzanie do obrotu i kontrola wyrobów budowlanych po 1 maja 2004 r … 63
J. Tworek – Wyroby z oznakowaniem CE do budowy ścian zewnętrznych … 65
L. Misiewicz – Rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce i Unii Europejskiej … 67
T. Rybarczyk – Historia, teraźniejszość i przyszłość ściany jednowarstwowej … 71
G. Zapotoczna-Sytek – Ściany z betonu komórkowego … 75
Stowarzyszenie Producentów Betonów działa już 10 lat - wywiad z Mieczysławem Soboniem prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów … 80
J. Skrzypek – Beton komórkowy FAELBET … 86
M. Garbolińska – Dom w elementach … 89
M. Lada – Ceramika poryzowana - trwała, ciepła ściana … 90
G. Sudoł – Ściana akustyczna z pustaków Porotherm 25 AKU … 92
M. Cejmer, J. Kindracki – Silikaty - klasyczny materiał na nowoczesne ściany … 94
H. Rusiński – Koszty ścian zewnętrznych … 98
M. Sokołowski – Nowy cement w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A … 100
I. Cała – Ściany osłonowe budynków wysokich … 105
Z. Laskowska – Ściany osłonowe - odporność ogniowa i rozprzestrzenianie ognia … 109
J. Kulejewski – Ogólne zasady kalkulacji kosztorysowej w krajach UE … 112

STOLARKA BUDOWLANA

K. Wiśniewska – Nowe rodzaje szkła z Haldensleben … 117

DROGI, MOSTY

T. Kołakowski, W. Kosecki, A. Marecki – VFT?- trwała i ekonomiczna technologia budowy mostów … 118
L. Janusz, B. Bednarek – Zastosowanie rur z polietylenu do budowy przepustów …120
E. Kowałko – Korozja w transporcie drogowym i jej zapobieganie … 122
T. Sawicki – Pożary drogowych obiektów mostowych … 123
A. Szafran – Bacik - Program Antik … 124

BUDOWNICTWO WODNE

A. Wisławski – Wzmocnienie ścian i górnej głowy śluzy w Dębowie na Kanale Augustowskim … 125

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w lutym 2004 roku … 130
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń - luty 2004 roku … 133
D. Sochacka – Handel zagraniczny usługami i wyrobami budowlanymi w 2003 roku … 134

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA 138

TARGI, KONFERENCJE

Bolesław Kłosiński  - Seminarium Fundamenty palowe i specjalne ... 141
D. Matynia – Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji - Ustroń 2004 … 142