logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 3/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Mineralne materiały izolacyjne

Konkurują i współpracują - wywiad z Janem Rooze Przewodniczącym Zarządu MIWO - Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej- Szklanej i Skalnej … 2
M. Dreger – Izolacja cieplna budynków w różnych strefach klimatycznych … 4
M. Piotrowski – Jak odczytywać kody oznaczenia … 6
H. Kwapisz – Cisza na zawołanie … 8
K. Krakowczyk – Optima Sonic - skuteczna ochrona przed hałasem … 10
D. Kołoszyc – Wyroby z wełny mineralnej do ocieplania ścian zewnętrznych … 12
T. Kwiatkowski – Izolacja fasad, poddaszy, ścian działowych i stropodachów … 16
M. Fenrych – Diabeł izolacji tkwi w szczegółach … 20
H. Kwapisz – Wełna mineralna do izolacji akustycznej w budynkach biurowych … 25
M. Piotrowski – Izolacje techniczne z wełny mineralnej … 28
M. Fenrych – Izolacje z wełny mineralnej hal stalowych … 30
J. Gasewicz – Mineralne powłoki hydroizolacyjne w systemie Aida Kiesol … 32
C. Szarugiewicz – VOLTEX - izolacja przeciwwodna typu ciężkiego … 36

TEMAT WYDANIA - Ochrona przeciwpożarowa

M. Kosiorek – Współczesne rozwiązania budynków a bezpieczeństwo pożarowe … 40
J. Fangrat – Europejska klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budowlanych … 44
A. Kolbrecki – Reakcja na ogień - nowa i stara klasyfikacja … 50
J. Sosnowski – RIDURIT - niepalna płyta gipsowa … 52
G. Sztarbała, P. Głąbski – Prognozowanie rozprzestrzeniania dymu w budynkach … 54
A. Kłosak – Odporność ogniowa systemów suchej zabudowy Lafarge Nida Gips - system NIDA Kino SLA … 56
M. Łukomski – Europejskie normy dotyczące projekotwania konstrukcji na warunki pożarowe … 57
R. Adamski – Określanie nośności ogniowej elementów konstrukcji drewnianych zgodnie z Eurokodem 5-1-2 … 61
L. Myrda – Certyfikacja usług ochrony przeciwpożarowej … 64
W. Szczepański, P. Krupa – Pierwszy w Polsce sklasyfikowany jako niepalny system ociepleń ścian zewnętrznych - StoTherm Mineral … 65
T. Rybarczyk – Ognioodporność betonu komórkowego … 66
W. Baraniak – Ocena zgodności i znakowanie zamków i okuć do budowlanych przeciwpożarowych i ewakuacyjnych elementów otworowych … 70
W. Gardoliński – Przeszklone przekrycia przeciwpożarowe … 72
A. Borowy, J. Jabłońska, Z. Musielak – Ogniochronne przeszklenia wewnętrzne … 73
A. Biczycki – Altnernatywne możliwości spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego … 76
W. Wnęk, P. Kubica – Porównanie parametrów gazów gaśniczych … 79

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. Wiśniewska – Rozstrzygnięto II edycję konkursu Gips - sztuka wyobraźni i l edycję konkursu Gips - sztuka montażu … 84
DROGI, MOSTY

K. Berger, A. Marjańska – Budowa mostu podwieszonego w Płocku … 87

BUDOWNICTWO WODNE

 S. Pisarczyk – Możliwości zastosowania wybranych odpadów komunalnych w ziemnych budowlach wodnych … 90
 RYNEK BUDOWLANY
 Są oznaki wychodzenia z kryzysu w budownictwie - rozmowa z Andrzejem Balcerkiem - prezesem zarządu Górażdże Cement S.A., szefem Grupy Górażdże … 93
T. Chrościcki – Dobre perspektywy dla inwestorów … 97
M. Sochacki – Porównanie budownictwa w Polsce i w krajach UE … 98
M. Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w styczniu 2004 roku … 100
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2004 roku … 102
M. W. Zdyb – Polskie budownictwo w okresie transformacji na tle innych krajów … 103

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

A. Kamiński – Członkowie PIPHB na targach BUDMA 2004 … 107
A. Kamiński – Ocena projektów znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych … 110
TARGI, KONFERENCJE

M. Ferenc – Interbud 2004, czyli budowlany festiwal … 115