logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 2/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Głębokie posadowienie budowli
A. Z. Pawłowski, I. Cała – Specyfika fundamentowania wieżowców … 2
A. Siemińska-Lewandowska – Ściany szczelinowe jako element głębokiego posadowienia … 8
A. Tejchman, T. Brzozowski – Nowe technologie wykonywania pali … 11
P. Godzieba – Fundamenty Hotelu Intercontinental w Warszawie … 14
J. Sierant – System TITAN w inżynierii budowlanej … 16
H. Tomczak – Ściany szczelinowe jako obudowa wykopu Hotelu Ibis i Centrum Wielofunkcyjnego Bonifraterska … 18
B. Gawor – Specjalistyczne roboty fundamentowe … 20
A. Marjańska – Nowoczesne metody wzmacniania gruntów … 22
C. Szarugiewicz – Bentonitowe materiały hydroizolacyjne … 25
T. Dobrowolski, H. Tomczak – Ściany szczelinowe Złotych Tarasów … 28
D. Masłowski – Typy sprężonych kotwi BBR … 30
M. S. Lenaghan, A. Janiak – Nowoczesna hydroizolacja typu ciężkiego - System Preprufe … 31
Z. Giergiczny, T. Pużak – Cement hutniczy CEM III składnikiem betonu o wysokiej jakości … 33
K. Sadowski, G. Dziewulski – XYPEX - wodoszczelność przez krystalizację … 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE

W. Sarosiek, B. Sadowska, A. Święcicki – Termomodernizacja budynków w północno-wschodniej Polsce w latach 2000 - 2003 … 38
R. Stachniewicz – Opłacalność wymiany okien w budynkach zasilanych ze scentralizowanych systemów ciepłowniczych … 40
W. Sarosiek, R. Stachniewicz – Zależność efektywności ekonomicznej termomodernizacji od sposobu oceny … 43
ŚCIANY, STROPY
J. A. Pogorzelski, K. Firkowicz-Pogorzelska – Przydatność PN-EN ISO 13788 do oceny wilgotności przegród … 47
R. Jarmontowicz, J. Sieczkowski – Kategoria produkcji elementów murowych a wytrzymałość muru … 49 
P. Bałoś – Nic nie jest doskonałe … 52
STOLARKA BUDOWLANA
J. A. Pogorzelski – Dlaczego szczelne okna są przyczyną pleśnienia mieszkań … 54

INSTALACJE

Paweł Rękawek – Belki chtodnicze … 56

BUDOWNICTWO WODNE

W. Wolski, A. Furstenberg, J. Mirecki, P. Fołtyn – Wzmocnienie podłoża muru oporowego przyczółka jazu stopnia wodnego Włocławek … 59 
D. Cholewa – Mobilny System Ochrony Przeciwpowodziowej … 62
DROGI, MOSTY
J. Piłat, P. Radziszewski – Ocena funkcjonalnych właściwości lepiszczy asfaltowych … 64
A. Wysokowski, A. Adesiyun – Projekt TREE - wyposażenie badawcze w zakresie inżynierii lądowej w Europie … 69
PRAKTYKA BUDOWLANA
Cz. Ostrowski, S. Żelazny – Badania klinkieru cementowego na bazie popiołu lotnego i wapna syntezowanego w wysokiej temperaturze … 75
MEDALIŚCI TARGÓW BUDMA 2004 ... 78

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

K. Wiśniewska – Polskie budownictwo po przystąpieniu Polski do UE … 90
A. Kamiński – Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w Poznaniu … 93
RYNEK BUDOWLANY
M. Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w 2003 roku … 97
Warto postawić na Sopro - wywiad z Aleksandrem Barszczem, Dyrektorem Generalnym Sopro Polska Sp. z o.o … 100
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2003 roku … 103
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2003 roku … 106

PRAWO I EKONOMIA