logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 1/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Oszczędność energii w budownictwie

J.A. PogorzelskiDyrektywa Europejska 2002-91-EC … 2
J.A. PogorzelskiKomentarz do Dyrektywy 2002-91-EC … 3
M. RobakiewiczRozwój programu wspierania termomodernizacji … 6
T. RybarczykDom energooszczędny … 8
J.A. PogorzelskiPrzykłady wadliwego wykonania izolacji cieplnych … 17
A. WanatSystemowe rozwiązania Sto-ispo - elewacje … 19
W. Sarosiek, A. ŚwięcickiWpływ wad projekotwych i wykonawczych na warunki eksploatacyjne oraz zużcie ciepła … 20
M. Garecki, T. HertmanWyprawy tynkarskie w systemach ociepleń … 22
W. Jezierski, P. Monastyrew, W. SarosiekWpływ stelaża mocującego w elewacjach wentylowanych na temperaturę ścian zewnętrznych … 24
J.A. Pogorzelski, K. Firkowicz-PogorzelskaZastosowanie wyrobów izolacji cieplnej w budynkach … 26
M. DregerCharakterystyka techniczna i zastosowanie wyrobów z wełny mineralnej wg PN EN 13162-2002 … 30
T. KwiatkowskiOcieplanie ścian zewnętrznych systemem ECOROCK-L … 34
R. SzymańskiGotowe masy do wykonywania tynków cienkowarstwowych … 40
A. SkowrońskiStanowisko Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP w sprawie robót ociepleniowych … 41
J.A. Pogorzelski, E. Rudczyk-MalijewskaOptymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych … 44
A. JędrzejowskiGrzyby i glony na ocieplonych fasadach … 47
A. MatlaBadania ogniowe systemów z grubymi płytami styropianowymi … 54
D. AdamskiO systemach ocieplenia i Dryvicie słów kilka … 62
H. RusińskiKoszty systemów ociepleń ścian zewnętrznych … 69
A. RajkiewiczMożliwości finansowania termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych … 72
W. Sarosiek, B. SadowskaŹródło ciepła a efektywność termomodernizacji … 74
J. Marchwiński, Z. SzparkowskiZrównoważony rozwój a fotowoltaika w architekturze … 76
K. Michałowska-KnapEnergetyka wiatrowa w Polsce … 78
B. KępińskaStan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej … 79
W. SarosiekEksploatacja budynku energooszczędnego - uwagi po trzech sezonach ogrzewczych … 82
Rockwool Polska ma już 10 lat - wywiad z Nickiem Vince'em dyrektorem zarządzającym Rockwool Polska … 84

BUDOWNICTWO WODNE

Z. OrdyniecModernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Kazimierza Dolnego nad Wisłą … 86
K. SuszyckiZabezpieczenie przeciwpowodziowe Opola … 89

DROGI, MOSTY

L. Janusz, B. BednarekHelCor PA - pierwsze w Europie rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo-kołowy … 92
K. Berger, M. WójcickiNasuwanie podłużne estakad głównych CE-1 … 94

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. Olifierowicz, E. Wyszyńska, K. TruchanDoświadczenia ze stosowania masy wodochronnej STYROZOL … 97
A. Wójcicki, W. RaczkiewiczWpływ parametrów włókna stalowego na skuteczność zbrojenia fibrobetonu … 99
I. Przerada, M. LubasWpływ dodatku popiołu lotnego i mikrokrzemionki na właściwości zapraw cementowych i betonów … 101

SAMORZĄD ZAWODOWY … 103

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja wyrobów budowlanych w listopadzie 2003 roku … 105
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej … 108
M. SochackiBudownictwo w krajach Euroconstructu w latach 2000 - 2003 … 110
wkGwarancje udzielane przez producentów a odpowiedzialność za produkty … 112
M.W. ZdybKonkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlano-montażowych … 113

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

Katarzyna FornalskaO braku instrumentów finansowania remontów i modernizacji … 118
Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia budowlane … 119
Andrzej KamińskiPodsumowanie 2003 roku w budownictwie … 120
Andrzej KamińskiSpółdzielczość mieszkaniowa przeciwko podwyżce VAT … 120

FORUM WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD

Na rosyjskim rynku budowlanym jest miejsce dla polskich firm - wywiad z prof. Władimirem N. Ponomariewem … 121

Spis treści miesięcznika "Materiały Budowlane" z 2003 roku … 125