logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.


NUMER 1/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Oszczędność energii w budownictwie

H. MajchrzakPolityka energetyczna Polski do 2030 roku ... 4
Energooszczędne rozwiązania Paroc dla budynków ... 6
M. RobakiewiczŚwiadectwa energetyczne po roku stosowania ... 8
Energooszczędność – programy obliczeniowe Rockwool ... 10
M. DregerNowelizacja Dyrektywy EPBD ... 12
E. KosmalaNaturalna wełna mineralna nowej generacji jako spełnienie zasad zrównoważonego rozwoju ... 14
M. PłuciennikRozliczanie kosztów ciepła w budynku wielolokalowym ... 16
T. WeberAnaliza energochłonności różnych rodzajów budynków w Polsce ... 18
G. HendzelekFundusz Termomodernizacji i Remontów ... 22
P. SulikIstotne parametry wyrobów do ocieplania ścian podziemnych ... 23
T. KaniaRozwiązania systemowe budynków pasywnych ... 26
T. KaniaZastosowanie ścian z bloków gipsowych w systemie domów pasywnych EKORD ... 28
J. ŻurawskiProgramy do projektowania i certyfikacji energetycznej budynków ... 30
MultiTherm® Neo – nowoczesne materiały, efektywniejsze ocieplenie ... 32
P. KowalskiKompaktowe pompy ciepła ... 34
Z. OwczarekIzolacyjność cieplna nowoczesnych trójkomorowych szyb zespolonych ... 35
EHV-AT Thermo – kołnierz uszczelniający z dodatkową termoizolacją ... 36
S. Czernik, M. Kulesza, D. Matysik, J. MichalakRekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1164/2010 – ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ATLAS ... 38
A. ŚwięcickiIzolacyjność termiczna obudowy budynku ... 43
B. Orlik-Kożdoń, T. SteidlProjektowe charakterystyki energetyczne budynków ... 47
W. Sarosiek, B. SadowskaEkologiczne aspekty świadectw charakterystyki energetycznej ... 50
K. Firkowicz-Pogorzelska, R. Geryło, J. A. PogorzelskiOpór cieplny systemów izolacji refleksyjnych ... 53
R. Geryło, B. Pietruszka Izolacje cieplne na bazie aerożeli krzemionkowych ... 56
A. Panek, J. RucińskaPrzykład zastosowania ogniw fotowoltaicznych ... 58
A. Wiszniewski, A. TrząskiAnaliza możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię w nowo wznoszonych budynkach ... 60
J. SowaUwarunkowania związane z wdrożeniem i korzystaniem z normy PN-EN ISO 13790:2009 w Polsce ... 65

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

L. Czarnecki, M. Kaproń Definiowanie zrównoważonego budownictwa ... 69

HYDROIZOLACJE

Bezpieczny Fundament Icopal – Specjalistyczny System Zabezpieczenia Fundamentów ... 72
Spójna Technologia Szybki Syntan® SBS ... 74
Doradztwo Techniczne Icopal ... 76
P. MieczkowskiPokrycia papowe nowej generacji – Szybki Syntan SBS ... 77

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Niemas – Rola pomiarów akustycznych w procesie projektowania i odbioru budynków (cz. 2) ... 80

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym ... 84
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych zalegającym na dachach śniegiem ... 85
Departament Prawno-Organizacyjny GUNB wyjaśnia ... 86

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w listopadzie 2009 roku ... 87
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – listopad 2009 r. ... 90

VADEMECUM UNIJNE

M. RobakiewiczSystem wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw finansowany z dotacji UE ... 91
M. Głowacz – Nowe normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG ... 92

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. MelonNowelizacja ustawy PZP (cz.1) ... 94

KONFERENCJE

W. Piwkowski, Z. Grabowski, W. RadomskiKształcenie kadr technicznych dla budownictwa głównym tematem części problemowej 55. Konferencji Krynickiej ... 97

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. ObmińskiDobrowolna certyfikacja usług usuwania wyrobów zawierających azbest ... 100
D. MatyniaTrzynasta edycja konkursu „Polski Cement w Architekturze” ... 101
D. MatyniaJubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów ... 103

AKTUALNOŚCI ... 106