logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 11/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Prefabrykacja betonowa

K. Janczura – Współczesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej . . . 4
Zaawansowane systemy do transportu i montażu elementów prefabrykowanych . . . 6
M. Chudek – Prefabrykaty do zadań specjalnych . . . 8
B. Krzanowski – SOLBET KOLBUSZOWA S.A. to tradycja w prefabrykacji . . . . 10
R. Jarmontowicz – Prefabrykaty wieńcowe i nadprożowe . . . 12
Włókna syntetyczne RUREDIL X FIBER 54 w prefabrykacji . . . 14
Prefabrykowane konstrukcje betonowe . . . 16
Jak kotwić strzemiona ze stali EPSTAL®? . . . 17
W. Derkowski, J. Włodarczyk – Połączenia typu belka – słup w konstrukcjach prefabrykowanych . . . 18
G. L. Golewski – Znaczenie warstwy stykowej pomiędzy inkluzjami a matrycą w betonach cementowych . . . 22
B. Łaźniewska-Piekarczyk – Wpływ napowietrzenia na właściwości reologiczne samozagęszczalnych mieszanek betonowych . . . 25
Jak wybrać i gdzie kupić dobrą kostkę brukową . . . 30

MURY

D. Bielacka – Prawidłowe wykonanie szczeliny podstropowej . . . 31

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. Nurzyński – Zagadnienia akustyczne w projektowaniu . . . 32

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. Traczyński – Budowa ostatnich stacji metra . . . 37
P. Berkowski, G. Dmochowski – Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych w poniemieckich budynkach przemysłowych . . . 39
D. Kostrzewska-Matynia – Śląski Dzień Budowlanych . . . 44
K. Zielonko-Jung – Materiały o zmiennych właściwościach i ich znaczenie dla przyszłości budownictwa . . . 46

NORMALIZACJA

D. Tarasiewicz – Polskie Normy z dziedziny budownictwa opublikowane w pierwszej połowie 2009 r. (cz. 4) . . . 50

KONFERENCJE

„Monitoring Rynku Budowlanego 2009”. Rola i znaczenie klastrów w budowaniu pozycji firmy na rynku . . . 53
Wycena i kontrola kosztów w procesie inwestycyjnym . . . 54

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2009 roku . . . 55
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2009 roku . . . 58
Otwarcie Centrum Szkoleniowego UZIN Polska w Warszawie . . . 60
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – wrzesień 2009 roku . . . 61
Ceny materiałów budowlanych w październiku 2009 roku . . . 64
A. Wiśniewski – Swobodny przepływ wyrobów niezharmonizowanych na rynku Unii Europejskiej . . . 65

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . . 67

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Wadium w procedurach przetargowych . . . 70

JUBILEUSZ

Jubileusz prof. Jerzego A. Pogorzelskiego . . . 74

 Numer 11/2009 (pobierz pdf) >>