logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 4/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

 Numer 4/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

T. Rybarczyk – Szybka i łatwa budowa z betonu komórkowego ... 4
T. Rybarczyk – SOLBET – podwyższa standardy budowania ... 9
L. Misiewicz – Podstawowe informacje do projektowania i wykonywania murów z silikatów ... 10
Projektowanie konstrukcji z silikatowych elementów murowych wg PN-B-03002:2007 ... 12
J. Ositek – Zasady murowania ścian z wyrobów ceramicznych ... 14
M. Rzeszutko – Porotherm Profi – szlifowane pustaki ceramiczne ... 16
S. Gąsiorowski – Gdzie ci murarze? ... 18
K. Wiśniewski – Ściana dobrze wycekolowana ... 20
Elementy murowe TeknoAmerBlok ... 21
R. Gajownik, S.Gąsiorowski, J. Sieczkowski – Trudności doboru zapraw do konstrukcji murowych ... 22
T. Kania – Właściwości akustyczne ścian warstwowych MultiGips ... 26
S. Chłądzyński – Murowanie i tynkowanie z produktami ALPOL ... 27
L. Misiewicz – Zaprawa w murach z silikatów ... 28
Domy wielorodzinne w konstrukcji stalowej ... 29
E. Kosmala – Jak zaoszczędzić energię przez ściany zewnętrzne w standardzie Knauf Insulation ... 30
Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk – Mury poddane zginaniu w ujęciu PN-EN 1996-1-1:2006 ... 32
J. Hoła, Z. Matkowski, A. Hoła –Wilgotność murów zabytkowego kościoła po akcji gaszenia pożaru ... 37

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura drogowa

Usprawniamy i przyspieszamy realizację inwestycji drogowych – wypowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego ... 39
Inwestycje na drogach krajowych ... 40
A. Kaszyński – Zasady stosowania skali ocen punktowych podczas kontroli drogowych obiektów inżynierskich ... 42
Silna pozycja firmy TITAN Polska ... 44
T. Cibor – Najciekawsze obiekty inżynierskie na drodze ekspresowej S-3 ... 47
A. Madaj – Wpływ zasypki na nośność i trwałość konstrukcji podatnej z blach falistych ... 49
G. Łagoda, M. Łagoda – Zastosowanie elementów rurowych w konstrukcjach mostowych ... 52
J. Biliszczuk, J. Onysyk, W. Barcik, P. Prabucki, M. Sułkowski, J. Szczepański, M. Tomiczek, A. Tukendorf, K. Tukendorf – Most podwieszony w ciągu AOW ... 55
A. Wysokowski, J. Howis – Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej ... 60
10 lat firmy Freyssinet Polska ... 62
M. Chudek – Konstrukcje z gruntu zbrojonego ... 63
S. Dekert – Keramzyt w drogownictwie ... 64
Izolacje przeciwwodne Servidek/Servipak ... 66
Nowoczesne technologie w budownictwie inżynierskim ... 68
W. Wika-Czarnowski, R. Chęciński – Nowy element systemu odwodnień mostów i wiaduktów – sączek odwadniający DWD ? ... 69
T. Pawlak – Naprawa studzienki kanalizacyjnej w technologii Topolit® ... 70
Z. Olszewski, S. Stankiewicz – Remont zbiornika wody pitnej za pomocą zaprawy natryskowej KERASAL® ... 73
K. Wiśniewska – Nowoczesne betonowe studnie szczelne spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2004 ... 76
K. Germaniuk – Zalecenia IBDiM udzielania Aprobat Technicznych na wyroby i systemy do napraw i ochrony obiektów inżynierskich ... 78

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. Zielonko-Jung – Technologia jako narzędzie doskonalenia właściwości istniejących materiałów budowlanych ... 81
J. Płoński – Przykłady wad okien ... 84

TARGI, KONFERENCJE

K. Wiśniewska – Innowacyjne włókna do produkcji chemii budowlanej ... 88
A. Miecznikowska – XVI Targi Budownictwa – INTERBUD 2009 ... 90

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

A. Iżewska – Izolacyjność akustyczna drzwi ... 91

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. Swaczyński – O czym warto wiedzieć, gdy kontrahent nie płaci? ... 94
M. Melon – Środki ochrony prawnej i zasady poprawy omyłek rachunkowych w świetle znowelizowanego PZP ... 95

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

R. Kabat – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ... 98
Katastrofy budowlane w 2008 roku ... 100

VADEMECUM UNIJNE

J. Skwierczyński – Regionalne Programy Operacyjne ... 102

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2009 roku ... 105
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – luty 2009 roku ... 108

 Numer 4/2009 (pobierz pdf) >>