logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

 

NUMER 3/2008

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl )

Numer 3/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje

M. Rokiel – Wtórne izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji chemicznej ... 2
B. Francke – Izolacje przeciwwilgociowe murów wykonane metodą iniekcji – wymagania techniczne ... 5
R. Wójcik – Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej ... 7 System hydroizolacji ALPOL ... 9
G. Gładkiewicz – System Bezpieczny Fundament ICOPAL ... 10
J. Gasewicz – Systemy izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej firmy Remmers ... 12
Żywice iniekcyjne WEBAC do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie ... 14
Węże iniekcyjne w uszczelnianiu przerw roboczych konstrukcji żelbetowych ... 16
BETOMAX – nowoczesne technologie w budownictwie ... 17
A. Kaliszuk-Wietecka, E. Wyszyńska – Ochrona obiektów zabytkowych i ich elementów przed wodą opadową, gruntową i parą wodną ... 18
AQUAPOL – bezinwazyjny system osuszania murów ... 20
Wykonywanie izolacji poziomej w istniejących budynkach metodą cięcia ... 22
D. Rusek – Biała wanna – system uszczelnień PENTAFLEX® ... 24
M. Głowacki – Bitumy ekologiczne firmy Sopro ... 25
Hydroizolacje firmy EKOLMAS ... 26
Profesjonalny system izolacji – folie FolGam ... 27
Systemy izolacyjne oraz folie i membrany dachowe ONDULINE ... 28
P. Grzegorzewicz – Technologia Hydrostop to więcej niż hydroizolacja ... 29
G. Dziewulski – Jak dobrze zrobić płaski dach ... 30
M. Kłapkowska – Izolacja tarasów z wykończeniem okładziną ceramiczną ... 31
A. Janiak – System Preprufe – nowoczesna hydroizolacja typu ciężkiego ... 32
Papy Izolacji – Matizol do wykonywania izolacji pionowych i poziomych ... 33
Iniekcja krystaliczna ... 34
M. Kuźmiński, M. Kaźmierczak – Zastosowanie Renocemu SCC do naprawy dylatacji ... 35
R. Wójcik – Odporność pocienionych wypraw elewacyjnych na zawilgocenie i porastanie glonami ... 37

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

Jak uzyskać uprawnienie do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej ... 40
E. Rudczyk-Malijewska, A. Święcicki – Mostki termiczne w przepisach ochrony cieplnej budynków ... 43
D. Heim, A. Panek – Podstawy metody bilansowej obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia ... 46
D. Koc – Mechanizmy zwiększenia efektywności wykorzystania energii w budownictwie (część II) ... 49

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Kulesza, J. Michalak – Klasy reakcji na ogień dla klejów do układania okładzin ceramicznych oferowanych przez Grupę Atlas ... 54
A. Piekarczuk – Projektowanie szyb zespolonych z uwagi na obciążenia środowiskowe ... 56
Charakterystyka elementów rusztowań przejezdnych Layher ... 58
T. Godlewski – Obserwacje przemieszczeń wywołanych głębokim wykopem na przykładzie stacji metra A19 w Warszawie ... 60
M. Czopowska-Lewandowicz – Wpływ zawiesiny bentonitowej na mieszankę betonową w procesie wykonywania ścian szczelinowych ... 64
P. Stawiarski – Stosowanie kruszywa z gruzobetonu ... 66
A. Śliwka, A. Zybura – Migrujące inhibitory korozji zbrojenia elementów żelbetowych w świetle badań doświadczalnych. Część 2 ... 68

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

B. Szudrowicz – Izolacyjność przegród budowlanych od dźwięków powietrznych ... 71

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie ... 76
Departament Prawno-Organizacyjny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ... 77
Definicja wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego ... 78
Ruch budowlany w 2007 roku ... 79

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców? cd. ... 81

VADEMECUM UNIJNE 84

Z DZIAŁALNOŚCI SITPMB

E. Kowałko – Jubileusz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ... 86

TARGI, KONFERENCJE

K. Wiśniewska – Jubileuszowy charakter seminarium „Zakobuilding 2008” ... 90

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w styczniu 2008 roku ... 95
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2008 roku ... 97