logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

Numer 2/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Naprawa i wzmacnianie konstrukcji z betonu

L. Czarnecki, P. Łukowski – Betony i zaprawy samonaprawialne – krok ku inteligentnym materiałom naprawczym ... 2
L. Czarnecki, P. Woyciechowski – Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu ... 5
K. Pogan – Naprawa, wzmacnianie i ochrona betonu materiałami MAPEI ... 10
T. Gutowski, J. Potrzebowski – Wzmacnianie konstrukcji budowlanych elementami kompozytowymi Sika CarboDur ... 13
A. Śliwka, A. Zybura – Migrujące inhibitory korozji zbrojenia elementów żelbetowych w świetle badań doświadczalnych. Część I ... 14
A. Banaś – Zastosowanie zbrojenia rozproszonego z włókien syntetycznych w produkcji betonu ... 19
K. Gielnik – System PANBEX®R+ do naprawy i renowacji konstrukcji betonowych w środowisku wywołującym korozję siarczanową ... 20
A. Garbacz – Nieniszcząca ocena skuteczności napraw konstrukcji betonowych ... 22

TEMAT WYDANIA – Budownictwo podziemne

A. Siemińska-Lewandowska – Klasyfikacja metod budowy tuneli wraz z przykładami ... 26
L. Węckowski – Zastosowanie systemów PERI w budownictwie podziemnym ... 29
K. Binder – Zastosowanie wymiany dynamicznej do wzmocnienia podłoża obiektów wielkoobszarowych ... 33
L. Wysokiński, W. Kotlicki – Nowe technologie wykonywania głębokich wykopów ... 35
U. Tomczak, H. Tomczak – Posadowienie obiektu Wola Tower w Warszawie ... 39
C. Szarugiewicz – Wykonywanie hydroizolacji bentonitowych w trudnych warunkach pogodowych ... 42
P. Kwarciński – Obudowa głębokiego wykopu na budowie SkyTower we Wrocławiu ... 44
L. Czarnecki, T. Piotrowski – Trwałość żelbetowych pali fundamentowych ... 45
M. Świeca – Próbne obciążenie głębokich fundamentów ... 50
P. Rychlewski – Nowe problemy przy realizacji konstrukcji oporowych ze ścian szczelinowych . 52
A. Chrzanowski, W. Bartoszewski, W. Kotlicki, L. Wysokiński – Koncepcja zautomatyzowanego parkingu wielopoziomowego w Warszawie ... 55

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

S. Czernik, M. Kulesza, D. Matysik, J. Michalak – Złożony system izolacji cieplnej ATLAS XPS ... 58
M. Dreger – Polacy o oszczędzaniu energii ... 59

TARGI BUDMA 2008

E. Kowałko – BUDMA przyciąga wystawców i zwiedzających ... 61
Gala laureatów Rankingu Budowlana Marka Roku i Dystrybutor Roku 2007 ... 64
IV konferencja „Nauka dla budownictwa” ... 64
Prefabrykowane nadproża zbrojone SOLBET z autoklawizowanego betonu komórkowego ... 65
Z. Małkowski – Medalowa brama Marc-D ... 67
Laureaci konkursu „Perły Ceramiki UE 2007” ... 68
Innowacyjne nanoprodukty firmyALPOL do skutecznego przeciwdziałania powstawaniu wykwitów ... 69

PRAKTYKA BUDOWLANA

D. Bednarczyk – Nowoczesne systemy termoizolacji FIRE GUARD firmy EcoTherm ... 70
Bezprzewodowy kontakt ... 71

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Niemas – Drgania w budynkach – podstawowe parametry, metody oceny ... 72

VADEMECUM UNIJNE

M. Głowacz – „Dyrektywa budowlana, normy zharmonizowane i co dalej?” ... 76

INWESTYCJE

E. Zychowicz – Krajobraz inwestycyjny województwa pomorskiego ... 78

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w 2007 roku ... 81
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2007 roku ... 84
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2007 roku ... 87

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku ... 90
Obszary działań nadzoru budowlanego na Podlasiu ... 91
Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, planowane na 2008 rok ... 91
Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym ... 93
Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych ... 94