logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2007

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Betonowanie i roboty wykończeniowe zimą

Lech CzarneckiCzy nanotechnologia to przyszłość betonu? … 4
Specjalistyczne produkty "zimowe" ALPOL … 7
Paweł ŁukowskiNowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu … 8
Zbigniew GiergicznyDodatki do betonu w świetle wymagań normowych … 10
Danuta Bebłacz, Przemysław KamińskiWykonywanie robót betonowych w obniżonej temperaturze … 14
Janusz PotrzebowskiTechnologie ułatwiające prowadzenie robót budowlanych zimą … 16
Krzysztof PoganDomieszka MAPEIANTIGELO S pomocna przy betonowaniu w obniżonej temperaturze … 18
Roboty wykończeniowe w obniżonej temperaturze … 20
ZIMOBET - sposób na zimę
S. GąsiorowskiUboczne efekty nadmiernego napowietrzenia zapraw cementowych … 22
Lech CzarneckiBeton towarowy jako wyrób budowlany … 24
Marcin SokołowskiCement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R … 26
Piotr KrupaSystem QS firmy Sto umożliwia prowadzenie prac w niskiej temperaturze … 29

PRAKTYKA BUDOWLANA

Przykłady zastosowania rusztowań ALLROUND® firmy LAYHER® … 30
Prawidłowy dobór profili do systemów suchej zabudowy … 32
Ewa ZychowiczInnowacyjna stal … 34
Organizacje budowlane Grupy Wyszehradzkiej o bezpieczeństwie w budownictwie … 38
Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Adam Kessler, Monika GizaKomórkowe systemy ograniczające w konstrukcjach zabezpieczeń skarp … 44

KONFERENCJE

XII Międzynarodowy Kongres ICPIC'2007 "Polimery w betonie" … 47
Danuta MatyniaUdana konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów … 48
Krystyna Wiśniewska150 lat cementu w Polsce … 52

INWESTYCJE

Mamy co robić … 54
W poszukiwaniu równowagi … 57
Ewa ZychowiczKrajobraz inwestycyjny województwa śląskiego … 59

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

Elżbieta NowickaZasady rozprzestrzeniania się dźwięku … 61

RYNEK BUDOWLANY

Monitoring Rynku Budowlanego … 64
Małgorzata KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie trzech kwartałów 2007 roku … 65
Janusz KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2007 roku … 68
Małgorzata KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w okresie trzech kwartałów 2007 roku … 71

VADAMECUM UNIJNE

Jadwiga TworekWyniki obrad Grupy Przygotowawczej Stałego Komitetu Budownictwa z 8 października 2007 r. … 74

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Marcin MelonZasada jawności w świetle przepisów o zamówieniach publicznych … 77

Refleksje po IV Konferencji Naukowo-Technicznej SPB "Rola prefabrykacji betonowej oraz betonu komórkowego w budownictwie mieszkaniowym"