logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2006

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Ochrona środowiska

G. ZającTrwały beton i nowoczesne powłoki ochronne w zbiornikach oczyszczalni ścieków … 10
T. SzczepańskiTrwałość zbiorników w oczyszczalniach ścieków … 12
BIOCLERE? - oczyszczalnie ścieków wykorzystujące nowoczesne zamknięte złoża biologiczne … 15
Z. HeidrichRozwiązania miejskich oczyszczalni ścieków w świetle wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych … 16
A. BanaśPowłoki ochronne w zbiornikach na ścieki … 20
L. CzarneckiPrzyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju … 22
Sprostać wyzwaniom teraźniejszości nie ograniczając możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom … 25
P. GulakDeskowanie łukowe RUNDFLEX elementów krzywoliniowych o promieniu od 1,0 m … 28
Z. Giergiczny, M. SokołowskiCement hutniczy CEM III a mrozoodporność betonu … 30
B. Gozdur, D. GołekBudowa oczyszczalni ścieków z zastosowaniem szalunków Hünnebeck … 33
L. WysokińskiPrzegląd problemów związanych ze składowaniem odpadów … 34
S. StępniakStabilizacyjne przekrycia na pochylonych skarpach składowiska osadów … 37
J. AjdukiewiczCharakterstyka wybranych geowłóknin … 40
Folia IZOFOL do izolacji płyt gnojnych oraz zbiorników na gnojowicę i gnojówkę … 42
M. ZawiszaGeosyntetyki na składowiskach odpadów komunalnych … 45
J. DyczekEksploatacja i usuwanie wyrobów zawierających azbest … 46
J. Piłat, A. ZielińskaMetody utylizacji wyrobów zawierających azbest … 49

ŚCIANY, STROPY

T. KaniaRozwój sprzedaży systemu ścian działowych z bloków gipsowych VG-ORTH POLSKA … 54
Świetlik tunelowy … 56

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Kosiorek, M. ŁukomskiBezpieczeństwo pożarowe cz. XIII. Odporność ogniowa konstrukcji murowych … 57

VADAMECUM UNIJNE

S. M. Wierzbicki, A. PachmanPosiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej UEAtc - EOTA … 60

NORMALIZACJA

D. TarasiewiczProjekty norm z dziedziny budownictwa skierowane do ankiety … 62

KONFERENCJE

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie trzech kwartałów 2006 roku … 65
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2006 roku … 68
M. W. ZdybKondycja finansowa spółek giełdowych w latach 1996 - 2005 … 76
M. DutkiewiczKara umowna w umowach o roboty budowlane … 77
Najważniejsze inwestycje drogowe w województwie mazowieckim … 78

KOMUNIKATY

Funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów budowlanych