logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 7/2006

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Wentylacja w budynkach

L. TargowskiWentylacja grawitacyjna w obiektach budowlanych … 2
T. TrusewiczPrawne i praktyczne aspekty budowy kanałów wentylacyjnych … 8
E. PawłowskaPrzewody wentylacyjne i oddymiające systemu PROMADUCT … 11
A. CharkowskaPodstawowe zagadnienia dotyczące kontroli i czyszczenia przewodów wentylacyjnych … 13
K. ĆwikDoświadczenia projektowe i wykonawcze dotyczące instalacji z odzyskiem ciepła … 18
Urządzenia wentylacyjne firmy IGLOTECH … 21
M. PiszczekDlaczego należy wentylować dachy … 22
System Willa Wentylacja … 24
W. Sarosiek, B. SadowskaWilgoć na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych a mikroklimat mieszkań … 25

PRAKTYKA BUDOWLANA

Modernizacja instalacji podczas nadbudowy budynku wielorodzinnego … 28
J. MichalakSystem izolacji cieplnej ATLAS otrzymał pierwszą w Polsce Europejską Aprobatę Techniczną … 30
A. ZwierzchowskaRury wciągane do bezwykopowej budowy sieci podziemnych … 32
D. ŻuchowskiRury z żeliwa sferoidalnego w technologiach bezwykopowych … 33
D. Kostrzewska-MatyniaMistrzostwa Polski dekarzy … 35
S. LeśniakUwagi praktyczne dotyczące projektowania mieszanek betonowych … 36
R. WigluszDopuszczalne stężenia niektórych substancji szkodliwych w budynkach … 40
Dokonania i wyzwania okręgowych izb inżynierów budownictwa … 42
E. SłupekSolarne oszczędzanie w rezydencji August …48

DROGI, MOSTY

J. Onysyk, M. HildebrandNasuwanie konstrukcji stalowej mostu autostradowego nad Wartą … 49
Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów … 52
I. GmajImpregnacja nawierzchni betonowych … 54
E. SakwerdaJak zamawiać stal na konstrukcje mostowe … 56

KONFERENCJE

M. AbramowiczXX konferencja Naukowo-Techniczna Jadwisin 2006 - Beton i Prefabrykacja … 58
T. PużakVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne Reologia w technologii betonu …60
Nagrody Rady Głównej JBR dla redakcji miesięcznika Materiały Budowlane … 61

RYNEK BUDOWLANY

Plany remontowe Polaków … 62
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2006 roku … 64
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana w okresie styczeń - maj 2006 roku … 67

KOMUNIKATY

NORMALIZACJA

D. TarasiewiczProjekty norm z dziedziny budownictwa skierowane do ankiety … 71

VADAMECUM UNIJNE

J. TworekSpotkanie Komitetu Sterującego z przedstawicielami PRC Bouwcentrum … 73
E. NowickaNajwiększa dotacja europejska na wsparcie budownictwa mieszkaniowego … 74
K. WiśniewskaNowe normy zharmonizowane …75

Projekt GATE - odkrywanie zalet drewna