logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

MB 11-2011

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

 

Okładka

ICOPAL

EPSTAL

BUDMA

Stowarzyszenie Producentów Betonów

Kierunki rozwoju prafebrykacji betonowej w Polsce

Zmodernizowane systemy WK-70 BOGUCIN

Beton Promptis

Zespolenie w sprężonych stropach gęstożebrowych z belkami bez zbrojenia poprzecznego

Stropy z kanałowych płyt spręzynowych

Stropy z żebrowych płyt sprężonych TT

Kratownicowe belki stropowe po wycofaniu normy PN-B-19503:2004 Część 1. Dokumentacja

Kratownicowe belki stropowe po wycofaniu PN-B-19503:2004. Część 2. Badania

Zalecenia IBDiM udzielania aprobat technicznych

Solbet Kolbuszowa S.A. historia i potencjał firmy dotyczący prefabrykacji

System żelbetowych prefabrykowanych ekranów akustycznych SBP

Xella Polska Sp. z o.o. pionier energooszczędnych rozwiązań w budownictwie

Stan obecny i plany rozwoju infrastruktury kolejowej

Wymagania dotyczące projektowanych i modernizowanych obiektów inżynieryjnych

Innowacyjna geoinżynieria szansą na sprawną modernizację infrastruktury kolejowej

titan

GOANR

HUFGARD

Konstrukcje wsporcze kolejowej sieci trakcyjnej

STRUNBET

Grunt zbrojony Freyssisol

Izolacje przeciwwodne

geocarbon

Viacon

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego

Ciche nawierzchnie drogowe na świecie

Działalność PKN-KT-307 ds. Zrównoważonego Budownictwa w 2011 r.

Czy runięcie rusztowania jest katastrofą budowlaną?

Warunki TechniczneWykonania iOdbioruRobótBudowlanych elementem zapewnienia jakości w budownictwie

Wykonywanie robót hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Metody oceny współczynnika transportu cieczy w materiałach budowlanych

Niedozwolone klauzule umowne w kontraktach budowlanych

Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Czynniki szkodliwe w budownictwie

O polimerach w konstrukcjach zrównoważonych podczas ESPSC 2011 Czarnecki Symposium

Miejskie obiekty mostowe

Ciechocinek 2011: o najbardziej palących problemach rynku

Dzień Budowlanych 2011 w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości z okazji Dnia Budowlanych 2011

Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń wrzesień 2011 roku

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów

Zmiana cen materiałów budowlanych w październiku 2011 roku

arbocel

Obciążenia termiczne pochodzenia klimatycznego i technologicznego wg PN-EN 1991-1-5

ATLAS otworzył fabrykę na Białorusi