logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2014

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Seminarium Euro Ocieplenia (reklama)
XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (reklama)

TEMAT WYDANIA – Spoiwa mineralne

Z. Giergiczny, M. SzybilskiNowelizacja normy EN 197-1 – trójskładnikowe cementy powszechnego użytku o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego … 3
A. Garbacik, W. Drożdż, Z. GiergicznyCementy specjalne – rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania … 6
P. TrybalskiBetonowe konstrukcje specjalne z cementu CEM II/B-V 32,5 N-LH/HSR/NA Ożarów … 9
O szansach i zagrożeniach dla przemysłu cementowego w Polsce – rozmowa z Andrzejem Balcerkiem, Prezesem Zarządu Górażdże Cement S.A. … 10
BAU 2015 (reklama) … 11
M. Wieteska, A. Borowy, K. BaranowskiPierwsza w kraju weryfikacja odporności ogniowej ścian wysokich w systemach suchej zabudowy … 12
Trzuskawica S.A. (reklama) … 13
Stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym … 14

DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU

P. ŁukowskiWspółczesne osiągnięcia w dziedzinie polimerowych domieszek do betonu … 16
B. Łaźniewska-Piekarczyk, J. SzwabowskiKompatybilność między domieszką napowietrzającą i upłynniającą uprzednio napowietrzonych mieszanek betonowych … 18
Schomburg Polska Sp. z o.o. (reklama) … 21
A. Marciniak, M. KoniorczykWpływ cyklicznego zamarzania wody na mikrostrukturę zapraw cementowych … 22
Zimobet-334 – domieszka do zimowych mieszanek betonowych … 25
J. PizońPrzegląd domieszek przyspieszających dojrzewanie betonu, dostępnych na polskim rynku … 26
Instytut Techniki Budowlanej (reklama) … 27
T. Kantel, M. RatajczakWpływ trójetyloaminy (TEA) na wybrane właściwości fizykomechaniczne matrycy cementowej … 28
dr inż. Grzegorz Ludwik GolewskiOcena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem … 30

PREFABRYKACJA

G. Adamczewski, P. WoyciechowskiPrefabrykacja betonowa – jakość, trwałość, różnorodność … 33
Fabet (reklama) … 35

W. Chodyń, T. PużakNowe podejście do projektowania i produkcji cienkościennych prefabrykowanych wyrobów betonowych … 36
ZPB KaczmareK (reklama) … 38
Dostosowujemy ofertę prefabrykatów betonowych do potrzeb rynku – rozmowa z dr. inż. Grzegorzem Śmiertką, Dyrektorem ds. Produkcji w ZPB KarczmareK Sp. z o.o. S.K.A … 39
Stal zbrojeniowa EPSTAL (reklama) … 41
Freyssinet Polska (reklama) … 41
Wydawnictwo SIGMA-NOT: Zaprenumeruj wiedzę fachową - 2015 (reklama) … 42
H. Bayat, A. Rogoża, A. UbyszDoświadczalne wyznaczanie trwałych i sprężystych deformacji w zginanych belkach z betonów wysokiej wytrzymałości … 43
Kokoszki - Prefabrykacja (reklama)… 45

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. Łaskawiec, L. MisiewiczDeklarowane i uzyskiwane z badań właściwości użytkowe elementów murowych z ABK produkowanych w Polsce … 46

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

A. Kowalska-Koczwara, A. Romańska-ZapałaOcena możliwości spełnienia wymagań normowych dotyczących izolacyjności cieplnej i akustycznej przez stropy międzykondygnacyjne … 48

M. KamieniarzBudownictwo z gliny w aspekcie energooszczędności i ochrony środowiska … 51
M. Fedorczak-Cisak, M. FurtakUroczyste otwarcie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego … 54

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (reklama) … 55

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. GłowaczUnijne programy prac w dziedzinie normalizacji … 56

PRAKTYKA BUDOWLANA

T. Siwowski, M. Kulpa, P. PonetaBadania nad zastosowaniem kompozytów FRP do budowy mostów w Polsce … 58

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 61

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

A. OstańskaProblemy techniczne wybranych elementów budynków … 62

KONFERENCJE

D. MatyniaStowarzyszenie Producentów Betonów popularyzuje prefabrykację betonową oraz ABK na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym … 64
K. WiśniewskaRekordowa frekwencja uczestników na Dniach Betonu 2014 … 66
K. WiśniewskaVI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości pod hasłem wielkiej płyty … 68
M. WodzickiDzień Budowlanych w MOIIB … 70
M. Gala-de Vacqueret20. konferencja w Ciechocinku … 71

RYNEK BUDOWLANY

K. WiśniewskaOficjalne otwarcie Europejskiego Centrum Stolarki … 72
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku … 74
Arbocel, Lignocel: Idee prosto z natury (reklama)
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2014 roku … 78
Ceny materiałów budowlanych we wrześniu 2014 roku … 80
M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku … 81
Canastol, woda pod kontrolą (reklama)

Prenumerata dla uczelni wyższych … 86
Prenumerata dla szkół średnich … 88

ITB Instytut techniki Budowlanej - Szkolenia (reklama)
Flagowe profile ICOPAL (reklama)