logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 7/2014

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

RETTENMAIER Polska: Włókna prosto z natury (reklama)
PSPS: Gwarantowany styropian (reklama)

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

M. KosiorekAnaliza wybranych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego … 2
G. DzieńDostosowywanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do wymagań bezpieczeństwa pożarowego … 4
P. Sulik, T. GwiżdżRozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych … 6
M. DregerReakcja na ogień wyrobów izolacji cieplnej dla budownictwa … 8
K. Chudyba, K. KozińskiOkreślanie odporności ogniowej ścian murowych metodą uproszczoną wg PN-EN 1996-1-2 … 10
T. RybarczykKlasyfikacja odporności ogniowej ścian działowych SOLBET SMART … 13
Obudowy ogniochronne z płyt gipsowych RIGIPS Glasroc (Ridurit) zabezpieczające taśmy i maty z włókien węglowych wzmacniające konstrukcje żelbetowe … 14
P. Sulik, P. TurkowskiZabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych wzmocnionych taśmami węglowymi … 15
Okno oddymiające FSP – „droga” dla dymu w czasie pożaru … 17
M. Stuczka-SidorDobór zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych … 18
PROMAT: Promapaint® SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych (reklama)
P. Sulik, B. SędłakBadania odporności ogniowej dużych mieszanych uszczelnień przejść instalacyjnych … 20
RABA: łączniki termoizolacyje Izoraba (reklama)
P. Turkowski, P. RoszkowskiOdporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi … 23
D+H: napędy do stolarki okiennej i drzwiowej (reklama)
W. Węgrzyński, G. KrajewskiDoświadczenia z wykorzystania narzędzi inżynierskich do oceny skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji oddymiającej … 26
SMAY: wentylatory strumieniowe do garaży (reklama)

TEMAT WYDANIA – Mosty – tradycja i nowoczesność

K. MrówczyńskiStan obecny i perspektywy rozwoju budownictwa mostowego w Polsce … 30
T. SiwowskiNowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dotyczące budowy obiektów mostowych … 32
AARSLEFF: roboty palowe, wzmacnianie gruntu, zabezpieczenia wykopów (reklama)
HUFGARD POLSKA: zaprawy techniczne P&T do konstrukcji betonowych (reklama)
J. Sobczak-Piąstka, A. PodhoreckiNiektóre aspekty projektowania betonu wysokowytrzymałego o niskim skurczu … 36
BBV SYSTEMS (reklama)
J. Chróścielewski, M. Klasztorny, K. Wilde, M. Mickiewicz, R. RomanowskiKompozytowa kładka pieszo-rowerowa o konstrukcji przekładkowej … 40
Nowa jakość w ofercie WEBAC® Profesjonalne zabezpieczenia przeciwwodne w budownictwie … 42
I. Kasprzyk, M. Sosnowska, A. PodhoreckiCiekawa historia mostu Królowej Jadwigi w Bydgoszczy … 43
Hydroizolacja obiektów mostowych w systemie MATACRYL® … 45
GONAR-Systems International: wzmacnianie skarp, nasypów, ścian wykopów, osuwisk (reklama)
Z. Tokarski, B. Wojciechowski Zrównoważony rozwój w transporcie na przykładzie budowy dwupoziomowego tunelu w Maastricht … 47
PILETEST: program badań fundamentów głębokich (reklama)
A. Bujarkiewicz, J. Sztubecki, M. SztubeckaBadania przemieszczeń konstrukcji mostowych … 50
M. Delyavskyy, J. Gołaś, M. OlejniczakAnaliza wzmocnienia płyty mostowej połączonej z kratownicą przestrzenną … 52
Szybka, skuteczna i ekonomiczna metoda odwadniania osadów dennych … 54
K. Błażejowski, K. SzymaniakNawierzchnie z SMA na obiektach mostowych … 56
CGSC: oprogramowanie CG Structural Consulting i Lusas (reklama)
ViaCon: konstrukcje z blach falistych, kanalizacja deszczowa i sanitarna, przepusty, ściany oporowe (reklama)
Z. Tokarski, A. Grucka, K. PietrzakAnaliza pomiaru hałaśliwości nawierzchni z asfaltu porowatego w określonych warunkach eksploatacji … 58
Stalprodukt: profile stalowe, bariery drogowe i mostowe, blachy walcowane (reklama)
W. Gardziejczyk, M. Wasilewska, P. GierasimiukCTMeter i DFTester w ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych … 62
ToRoPoL: certyfikowane laboratorium - diagnostyka dróg, badanie bitumów, badania geotechniczne (reklama)
M. Wesołowska, A. KaczmarekWpływ zapraw na jakość ceglanych obiektów mostowych … 64

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

R. Ciepiela, M. Fedorczak-CisakWdrażanie Dyrektywy „W sprawie charakterystyki energetycznej budynków” w Polsce w świetle działań na szczeblu krajowym i regionalnym … 66
M. Fedorczak-CisakRola uczelni wyższych w kreowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy … 69

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Y. Yardim, A. T. Waleed, M. S. Jaafar, J. NoorzaieLekkie płyty stropowe wykonane z siatkobetonu i betonu komórkowego … 72

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. HynowskiDeklaracje środowiskowe III typu dla tynków gipsowych i spoiw Doliny Nidy … 74

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. Słowiński, W. WuwerNowoczesna technologia zwiększania nośności stalowych prętów ściskanych … 76
Okiem eksperta: ABC murowania klinkieru … 79

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

A. FronczakNakaz przeprowadzenia kontroli okresowych obiektu budowlanego … 80

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 82
RETTENMAIER Polska: Arbocel® - Lignocel® (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

B. SieczkowskiCo zmieni się w odpowiedzialności przedsiębiorcy budowlanego za jakość towarów lub prac budowlanych po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta? … 84
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2014 roku … 86
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie pięciu miesięcy 2014 roku … 89
Ceny materiałów budowlanych w maju 2014 roku … 90
RETTENMAIER Polska: Canastol® woda pod kontrolą (reklama)

KONFERENCJE

A. Podhorecki, J. Sobczak-PiąstkaMosty – tradycja i nowoczesność … 92
K. WiśniewskaV Kongres Stolarki Polskiej pod hasłem „Razem otwieramy świat” … 93
Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii … 94
prof. dr hab. inż. Lech CzarneckiModelowanie i optymalizacja kompozytów … 95
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie … 95
Rozstrzygnięto Ranking Budowlana Marka Roku 2014 … 96
Udana XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
J. GumińskiXVI Walny Zjazd Delegatów SITPMB … 97

Prenumerata dla uczelni wyższych
Prenumerata dla szkół średnich

ITB Oddział Mazowiecki w Pionkach: Laboratorium Badań Ogniowych (reklama)
ICOPAL: papa Icopal POLBIT EXTRA TOP 5,6 Szybki Profil® SBS (reklama)