logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 5/2014

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"
( www.mnisw.gov.pl ).

Savex (reklama)
Megachemie. Producent chemii budowlnej (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo w energetyce

M. BiałyKalibrowanie modelu współdziałania fundamentu chłodni z podłożem … 3
L. Hawro, C. Wieczorek, P. WoronowiczMetodyka oceny sprawności chłodni wentylatorowej … 5
J. A. Prusiel, M. GryniewiczAnaliza dynamiczna żelbetowej chłodni kominowej hiperboloidalnej … 7
L. Buda-Ożóg, W. Kubiszyn, G. Oleniacz, I. SkrzypczakBadania okresowe pionowości osi trójprzewodowego komina stalowego … 9
T. Chmielewski, P. Górski, L. TarczyńskiPoprawa dokładności pomiarów przemieszczeń komina przemysłowego techniką GPS … 11
Sika. Budujące rozwiązania (reklama)
M. Kamiński, M. MaszczakRemont komina żelbetowego wysokości 160 m w wyniku uszkodzeń powierzchni zewnętrznej … 14
S. KańkaOcena stanu technicznego materiałów trzonu kominów żelbetowych … 16
T. Kasprzak, P. Konderla, R. Kutyłowski, G. WaśniewskiAnaliza stanu technicznego komina przemysłowego o znacznym stopniu degradacji … 18
T. Kasprzak, P. Konderla, K. Patralski, G. WaśniewskiModelowanie procesu odprowadzania mokrych spalin w kominach przemysłowych … 20
Tines. Rozwiązania dla kolei przemysłowych (reklama)
M. LechmanDiagnostyka i utrzymanie kominów ceramicznych użytkowanych jako wieże antenowe … 24
R. OrubaRola kominów przemysłowych w inżynierii środowiska … 26
R. Oruba, A. Grudzień, S. Barycz, M. Gawlicki, K. FirekStan awaryjny komina „mokrego” H = 150 m … 28
E. Puniach, R. OrubaZastosowanie skanerów laserowych w badaniach geometrii kominów przemysłowych … 30
T. Stryszewska, S. Kańka, P. MatysekOcena właściwości materiałów w trzonach kominów murowanych … 32
W. Chruściel, R. Czyż, L. Dulewicz, P. Lewiński, P. Wojciechowski, P. WięchStatyczne i dynamiczne badania dwurzędowych łańcuchów izolatorowych do linii elektroenergetycznej 220 kV … 34
S. Kostecki, O. Herrera-GranadosModelowanie obciążeń hydrodynamicznych krzywaka ssącego elektrowni wodnej … 36
A. WoźniakWpływ obecności gondoli na kształt łopat wirnika turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu … 38
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (reklama) … 41
J. MachajskiProblematyka interpretacji wyników pomiarów w obrębie małych elektrowni wodnych … 42
W. RędowiczPoprawa bezpieczeństwa jazu na rzece Ślęzie w km 3+014 … 44
E. Urbańska-Galewska, K. WilemborekWpływ wprowadzenia norm europejskich na konstrukcję wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych … 46
T. Błaszczyński, M. Szumigała, Ł. PolusAnaliza uszkodzeń dwóch stalowych wież antenowych oraz propozycja ich naprawy … 48
Eltur-Serwis (reklama) … 50
J. Hulimka, M. Skwarek, M. KałużaWybrane przypadki błędów wykonawczych i eksploatacyjnych w konstrukcji stanowisk transformatorów … 51
E. Hotała, M. Kuśnierek, A. Aniszczyk, K. PawłowskiNiekonwencjonalne konstrukcje silosów do składowania biomasy … 53
P. Noakowski, A. Harling, B. MichalakSzczelność płyty fundamentowej pod maszynownią. Zasady właściwego wymiarowania … 55
J. Kubiak, A. Łodo, J. MichałekWielkogabarytowe płyty żelbetowe stosowane na przejazdach kolejowych … 58
S. Kwiecień, J. SękowskiOkreślenie sztywności podłoża skalnego pod przebudowywanymi silosami na cement … 61
Cz. Miedziałowski, R. SzelągAspekty eksploatacyjne zbiorników żelbetowych w elektrociepłowni … 63
M. Skwarek, J. Hulimka, D. TomskaRozwiązanie konstrukcji wsporczej deskowania płyty górnej fundamentu turbozespołu dużej mocy … 65
A. BiegusUsprawnienie oceny nośności elementów stalowych w warunkach pożaru … 67
A. Biegus, D. CzepiżakAnaliza parametryczna zginania pasa górnego kratownic dachów bezpłatwiowych … 69
B. Gosowski, M. Redecki, Ł. MaciejewskiBadania zmęczeniowe elastycznego połączenia stosowanego w energetyce w ciężkich maszynach wirujących … 71
E. Hotała, Ł. Skotny, I. Drużbiak, J. BonieckaAnaliza zachowania się stalowego płaszcza silosu wg różnych procedur normowych … 73
E. Hotała, Ł. Skotny, J. Boniecka, I. DrużbiakUproszczone metody wymiarowania płaszczy silosów stalowych z uwagi na lokalną utratę stateczności … 76
Insbud (reklama)
REBUS (reklama)
P. Kozioł, W. LorencKonstruowanie strefy zakotwienia kształtownika stalowego w betonie … 79
Mrózek (reklama)
AP Construction (reklama)
M. Parzonka, E. HotałaBadania statycznej nośności ścinanych spoin pachwinowych w złączach widełkowych … 82
K. Rykaluk, E. HotałaInicjowanie pęknięć zmęczeniowych w blachownicowych belkach podsuwnicowych … 84
AFCEN (reklama)

BUDOWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH

T. Piotrowski, M. Maślakowski, R. KuszykBudowa elektrowni jądrowej w Polsce w świetle wymagań ETC-C i innych standardów technicznych na świecie … 88
T. Piotrowski, R. Kowalski, M. CwylJak krajowy przemysł może uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej w Polsce … 91
T. Piotrowski, J. SkubalskiAnaliza zjawiska transportu neutronów przez przegrody betonowe i możliwości jego wykorzystania w badaniach materiałowych … 94
Mamy potencjał produkcyjny i wykonawczy – wywiad z mgr. inż. Markiem Dranikowskim, Dyrektorem Naczelnym firmy Mostostal Słupca … 97
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej profesorowi Wojciechowi Radomskiemu … 98
MOSTOSTAL SŁUPCA: tradycja, doświadczenie, najwyższa jakość w budownictwie energetycznym (reklama)

TEMAT WYDANIA – Modernizacja i rewitalizacja obiektów

A. MareckiProblemy formalnoprawne związane z adaptacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do współczesnych wymagań … 100
P. Matysek, M. WitkowskiWytrzymałość na ściskanie XIX-wiecznych murów ceglanych … 103
RETTENMAIER Polska: Arbocel - Lignocel (reklama)
T. Błaszczyński, K. KocłajdaRewaloryzacja budynku zabytkowego na budynek pasywny … 106
B. KlimekWybrane sposoby zabezpieczania dekoracji sztukatorskich … 108

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

H. Fadaifard, A. A. Yousef, P. Harkin, R. E. KlingnerWytrzymałość nadproży ze zbrojonego ABK … 110

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (reklama)
P. Kwasnowski, M. Fedorczak-Cisak
Projektowanie budynków o wysokiej sprawności energetycznej z uwzględnieniem systemów automatyzacji budynków … 113
A. Romańska-ZapałaZintegrowane systemy sterowania procesami w obiektach budowlanych … 115

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

H. GarbalińskaZastosowanie nowoczesnych materiałów w celu poprawy parametrów cieplnych przegród budowlanych … 117

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. MiecznikowskiPodsumowanie konferencji „Projektowanie przyszłości – proces inwestycyjny XXI wieku” … 120
T. Olszewski, J. Gundelach, W. J. JędrychowskiWykorzystanie BIM przy projekcie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie … 122

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Wasilewska, K. ZimnochOdporność na polerowanie mieszanek mineralnych z kruszywem bazaltowym i granitowym … 123

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2014 roku … 125
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I kwartale 2014 roku … 128
K. WiśniewskaWyniki i plany spółki Libet … 131

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 132

Budimex: profesjonalizm i odpowiedzialność (reklama)
Zielony Dach Icopal (reklama)