logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 2/2014

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"
( www.mnisw.gov.pl ).

ITB. Jakość w budownictwie (reklama)

TEMAT WYDANIA – Naprawa i wzmacnianie konstrukcji

W. Głodkowska, A. GarbaczWielokryterialna analiza dobrej współpracy w doborze materiałów do naprawy konstrukcji betonowych … 2
KERASAL - skuteczna i sprawdzona technologia naprawy zbiorników wody pitnej (reklama)
Monolityczna naprawa betonu zaprawami na bazie geospoiwa … 8
J. Jasiczak, A. Ślosarczyk, B. GołąbekEfektywność napraw belek żelbetowych cienką warstwą fibrobetonu cementowego … 10
Naprawa konstrukcji żelbetowych za pomocą zapraw zalewowych AP … 13
P. Woyciechowski, M. PiotrowiczOcena wpływu klasy pielęgnacji na wybrane właściwości eksploatacyjne betonu … 14
Gemiprem Technologie S.A. (reklama) … 17
MC. Powłoki ochronne (reklama) … 18
Fundacja Wszechnicy Budowlanej (reklama) … 18
Suche mieszanki Budowlane M-38 oraz GRS do wykonywania betonów i naprawy konstrukcji betonowych … 19
W. Jackiewicz-Rek, P. WoyciechowskiWady betonu architektonicznego w konstrukcji … 20
W. Terlikowski, R. KrzemińskiDiagnostyka, naprawa i konserwacja mostu w Łazienkach Królewskich w Warszawie … 22
B. Stawiski, K. SchabowiczAwarie zabezpieczeń przeciwwodnych na przykładzie podziemnego garażu dwukondygnacyjnego … 24

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

V. MartynenkoRozwój produkcji ABK na Ukrainie … 26

Ostatni dzwonek na ofertę roku (reklama) … 27

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Kaproń, S. WallNowe aspekty oceny wyrobów budowlanych w kontekście wymagania zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych … 28

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura i budownictwo podziemne

Iron Planet. Maszyny budowlane (reklama) … 31

A. Siemińska-LewandowskaŻelbetowa segmentowa obudowa tuneli … 32
Kokoszki. Producent specjalistycznych elementów prefabrykowanych (reklama) … 35
B. KłosińskiKołowe i wielokątne obudowy wykopów ze ścian szczelinowych … 36
U. Tomczak, A. LejzerowiczAnaliza doboru rozwiązań posadowienia podpór mostów na gruntach paleogeńsko-neogeńskich … 38
Piletest (reklama) … 39
Wzmocnienie i zabezpieczenie powierzchniowe skarp … 41
Nasze wyroby spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów – rozmowa ze Zbigniewem Stefanowiczem, Dyrektorem Kutnowskiej Prefabrykacji Betonów Kutno Sp. z o.o. … 42
Aarsleff (reklama) … 43
M. Maślakowski, R. KuszykPosadowienie estakad Trasy Łazienkowskiej na gruntach słabonośnych … 44
A. WysokowskiSpecyfikacja budowy dolnych przejść dla zwierząt w technologii bezwykopowej … 46
J. Dyczkowski, M. MusiałZagadnienia stateczności w projektowaniu ścian żelbetowych podziemnych zbiorników prostopadłościennych … 48

MEDALIŚCI TARGÓW BUDMA

Ciepłe i trwałe ściany z pustaków Porotherm T … 51
Ekstensywny Zielony Dach Icopal … 52
TERMOton 44P+W innowacyjny produkt o parametrach na medal … 54

PRAKTYKA BUDOWLANA

W. TerlikowskiRekonstrukcja rzeczywista i wirtualna obiektów budowlanych, w procesie ochrony dziedzictwa kulturowego … 55
K. Truchan, E. WyszyńskaWykorzystanie odpadów z różnych dziedzin przemysłu jako komponentów wysokowartościowych mas wodo- i chemoodpornych … 58

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

M. DejerOpenBIM w praktyce – siedziba Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie … 60
Canastol. Woda pod kontrolą (reklama) … 61

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

P. Berkowski, J. HołaNietypowy przypadek termomodernizacji wysokiego budynku użyteczności publicznej w trakcie użytkowania … 62

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 64

RYNEK BUDOWLANY

Nasza pozycja to wynik przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii – rozmowa z Ryszardem Matyką, Prezesem Zarządu Vistal Gdynia S.A. … 66
Vistal Gdynia S.A. (reklama)
Warto patrzeć w przyszłość? Prognozy i foresight w branży budowlanej … 69
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w 2013 roku … 70
Arbocel. Lignocel (reklama)
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2013 roku … 74
Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2013 roku … 76
M. Kowalska - Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2013 roku … 77

KONFERENCJE

Ważne spotkanie europejskiej branży ochrony i zachowania zabytków … 81

Prenumerata dla uczelni wyższych
Prenumerata dla szkół średnich

Doskonałość inżynierii stworzona przez Layher (reklama)
Mapei. Specjalistyczne produkty linii budowlanej (reklama)