logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" (www.mnisw.gov.pl).

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (reklama)
XXIX Ogólnopolska Konferencja "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Beskidy - Gliwice 2014" … 2

 45 LAT WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

W. GłodkowskaJubileusz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji … 3
W. Głodkowska, J. KobakaZastosowanie metod nieniszczących do oceny właściwości fibropiaskobetonu … 6
K. Cichocki, U. KuleszaNumeryczna analiza propagacji pęknięć w elementach betonowych … 9
W. Głodkowska, M. StaszewskiZarysowanie belek żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych … 12
J. DomskiWybrane cechy wytrzymałościowe betonów drobnokruszywowych modyfikowanych włóknami stalowymi … 10
D. LeśniewskaMechanizm wewnętrznej erozji wałów przeciwpowodziowych w trakcie intensywnych powodzi … 19
M. Król, T. BłaszczyńskiEkobetony geopolimerowe … 23
J. KatzerOdpadowy miał ceramiczny jako zamiennik kruszywa drobnego w fibrokompozytach cementowych … 27
M. MatuszkiewiczAnaliza parametryczna wpływu osiadania fundamentu trzonu masztu na stan sił i przemieszczeń konstrukcji masztu … 30
M. Piątkowski, J. Jankowska-SandbergAnaliza zwichrzenia sprężystego jedno- i dwuprzęsłowej kratownicy stalowej … 34
M. RuchwaWykorzystanie spienionych metali do ochrony konstrukcji przed obciążeniami udarowymi … 38
K. Szymański, I. Siebielska, B. JanowskaSeparatory koalescencyjne do usuwania związków ropopochodnych z wód opadowych i roztopowych … 41
D. Usidus, I. PacynaAwaryjność kołobrzeskiego systemu wodociągowego … 44
T. Piecuch, J. Dąbrowski, M. LewandowskiProjekt koncepcyjny budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów dla powiatu drawskiego … 48
R. Świderska-Dąbrowska, P. RaźnyOdkwaszanie wody na złożu filtracyjnym … 52
K. DeskaBadania sieci odniesienia do wyznaczania przemieszczeń obudowy wykopu … 55
Cz. Suchocki, J. RapińskiWyznaczenie zależności pomiędzy wielkością intensity a temperaturą obserwowanego obiektu w naziemnym skaningu laserowym … 59
K. Juchniewicz-PiotrowskaWykorzystanie systemu informacji przestrzennej do ulepszenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego … 62
K. Kraszewska, M. KozakiewiczEwolucja modeli pola grawitacyjnego uzyskanych na podstawie misji satelitarnych … 65

TEMAT WYDANIA - Prefabrykacja w budownictwie

Stal zbrojeniowa Epstal® (reklama)
A. Lachiewicz-Złotowska, R. Tews
Ocena prefabrykatów elewacyjnych z betonu architektonicznego … 68
PRECON POLSKA prefabrykaty żelbetowe (reklama)
M. Kowalczyk
Kotwa termiczna ComBAR® odporna na korozję – energooszczędne rozwiązanie do ścian warstwowych typu sandwich … 70
Schöck ComBAR® Thermoanker - innowacja do ścian warstwowych prefabrykowanych (reklama)
Prefabrykowane elementy obudowy tuneli (tubingi) … 72
Prefabrykaty betonowe produkowane przez SOLBET KOLBUSZOWA S.A. … 73
COMFORTowe elementy prefabrykowane … 74
Sprężone stropy belkowo-pustakowe – szyte na miarę … 75
Wiele wyzwań przed nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów – rozmowa z Ryszardem Zającem, Prezesem SPB … 76
R. Krzywoń, M. Górski
Warunki konstrukcyjne zbrojenia elementów – różnice pomiędzy Eurokodem 2 i wcześniejszymi normami polskimi … 78
W. Derkowski, Ł. Ślaga
Czy i jak projektować budynki zabezpieczone przed katastrofą postępującą … 81
A. Jodłowski
Zastosowanie prefabrykacji w budownictwie komunikacyjnym … 84
IMB Podbeskidzie - budowa mostów, prefabrykaty, geoinżynieria (reklama)
K. Germaniuk, T. GajdaZnaczenie hydrofobizacji w ochronie betonowych konstrukcji mostowych … 86
P&T Zaprawy Techniczne - renowacja konstrukcji betonowych produktami EuroCret® (reklama)

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

J. GołaszewskiWspółpraca domieszek z cementami … 89
Z. Giergiczny
Dobór cementów do klas ekspozycji wg PN-EN 206-1 … 93
P. Łukowski
Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu … 96
J. Bobrowicz, P. Szaj
Nowelizacja normy PN-EN 206-1 … 98
P. Kamiński
Wpływ nasiąkliwości na trwałość betonu cementowego … 102
B. Walczak
Barwienie betonu … 104
T. Mazurek, J. Organa
Zapobieganie segregacji betonów SCC i ASCC w produkcji prefabrykatów … 105
M. Alexandrowicz, K. Pogan, M. Barbanti, M. Gasbarra
Modyfikacja mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami MAPEI na przykładzie realizacji II linii metra w Warszawie … 106
K. Grzesiak
Wykonanie ścian zbiorników na płyny gaz ziemny w technologii ślizgowej … 107
T. Nowacki
Zastosowanie betonu SCC do prefabrykowanych elementów żelbetowych konstrukcji wieży wiatrowej … 108
D. Rutkowski
Europejskie doświadczenia z budowy tuneli … 109
A. Ignerowicz
Domieszki dyspergujące w technologii produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych … 110
M. Gruszczyński
Przykład zastosowania betonu cementowo-polimerowego … 111

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

R. Drochytka, J. ZachBadanie oddziaływania wilgoci i temperatury na ABK … 112
T. Rybarczyk
Klasy odporności ogniowej ścian z bloczków SOLBET … 114

PRAKTYKA BUDOWLANA

W. TerlikowskiAspekty techniczne i inżynierskie konserwacji starożytnych konstrukcji murowych jako trwałej ruiny … 116

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

E. Szewczyk, J. TworekKierunki zmiany postanowień rozporządzenia nr 305/2011 … 119

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. MiecznikowskiEdukacja dotycząca zintegrowanego projektowania i wykorzystania technologii BIM … 122

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 124
ARBOCEL CE Safety throught Quality (reklama)

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

P. GrzesiukEkspertyza czy ocena techniczna … 126

KONFERENCJE

K. Wiśniewska V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości … 128
Dzień Budowlanych 2013 … 130
CANASTOL - woda pod kontrolą (reklama)
J. Gumiński Zebrania statutowych organów SITPMB w Pałacu Brunów … 131
O największych ryzykach i błędach w udzielaniu, realizacji i rozliczaniu zamówień na roboty budowlane … 132
K. WiśniewskaInauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej … 133

RYNEK BUDOWLANY

J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziewięciu miesięcy 2013 roku … 134
Zmiana cen materiałów budowlanych we wrześniu 2013 roku … 136
M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w okresie trzech kwartałów 2013 roku … 137

ARBOCEL rysy pod kontrolą (reklama)
ARBOCEL + ALNASIL nowy kierunek (reklama)
Prenumerata dla uczelni wyższych
Prenumerata dla szkół średnich
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ (reklama)
FLAGOWE PAPY ICOPAL Polbit Extra TOP (reklama)