logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 05/2013

NUMER 05/2013

Materiały Budowlane 05/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

GRUPA PREFABET (reklama)
MAPEI System ociepleń Mapetherm (reklama)

TEMAT WYDANIA – Modernizacja i rewitalizacja obiektów

W. TerlikowskiRewitalizacja budynków użyteczności publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ... 2
T. RybarczykSystem Szybkiej Zabudowy SOLBET Smart – jak wykonać krok po kroku ... 5
A. Kaliszuk-Wietecka, E. WyszyńskaZabezpieczanie budynków zabytkowych przed działaniem wody gruntowej na przykładzie Starej Pomarańczarni w Warszawie ... 6
P. HarassekSILKA Tempo – system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych ... 9
P. Matysek, M. WitkowskiOcena wpływu wilgotności na wytrzymałość murów ceglanych ... 10
CANASTOL (reklama) ... 11
T. Nowak, Z. MatkowskiAnaliza stanu konstrukcji słupowo-ryglowej w budynku gospodarczym adaptowanym na cele mieszkalne ... 12
Innowacyjne rozwiązania izolacyjne budynków energooszczędnych ... 15
T. Kulas, M. KapelaRewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych o konstrukcji drewnianej na Mazowszu ... 16
Naprawa podłóg w pomieszczeniach chłodniczych ... 18
ARBOCEL+ALNASIL (reklama) ... 19
Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy – wywiad z Bożeną Boba-Dyga – konserwatorem dzieł sztuki, współwłaścicielką firmy ART Forum s.c. ... 20
A. Wysokowski, J. HowisTrwałość przepustów komunikacyjnych ... 21

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W. Jäger, P. SchöpsMury skrępowane – szansa na zwiększenie nośności konstrukcji ... 25

TEMAT WYDANIA – Budowa elektrowni jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej ... 28
T. PiotrowskiAnaliza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej ... 29
R. Kowalski, M. Cwyl, T. PiotrowskiAdministracyjne aspekty procesu przygotowania budowy elektrowni jądrowej ... 30
T. PiotrowskiWymagania dotyczące betonu w elektrowni jądrowej typu EPR wg ETC-C a normalizacja w Polsce ... 35
T. PiotrowskiBetony nowej generacji do budowy elektrowni jądrowej w Polsce ... 39

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

S. WallRozporządzenie UE nr 305/2011 w pytaniach i odpowiedziach ... 42

EUROKODY W PRAKTYCE

G. WandzikKontrola przebicia zgodnie z Eurokodem 2 ... 45

PRAKTYKA BUDOWLANA

L. Dulak, R. ŻuchowskiMiejski Budynek Jutra 2030 – próba podwyższenia komfortu akustycznego w budynku wielorodzinnym ... 48
E. Hotała, A. AniszczykPrototypowa konstrukcja silosu o wiotkim płaszczu do składowania biomasy ... 52

RYNEK BUDOWLANY

K. WiśniewskaSytuacja i perspektywy przemysłu cementowego ... 55
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu 2013 roku ... 56
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2013 roku ... 59
Zmiana cen materiałów budowlanych w kwietniu 2013 roku ... 61
M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w I kwartale 2013 roku ... 62

KONFERENCJE

D. MatyniaStowarzyszenie Producentów Betonów popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Poznańskiej ... 66
T. Piotrowski14th International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC 2013 ... 68
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej ... 69

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. Miecznikowski – Bariery wdrożenia zintegrowanego projektowania z zastosowaniem metodologii BIM ... 71
P. Przybyłowicz, L. WłochyńskiOd 2D do BIM ... 71
Praktycy o barierach stosowania metodologii BIM ...73

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 74

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

S. SzymczukPodmioty odpowiedzialne za utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym ... 76

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 78

Prenumerata dla szkół średnich ... 80

FAKRO okna dachowe (reklama)

ICOPAL - flagowe papy Icopal (reklama)