logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 12/2012

NUMER 12/2012

Materiały Budowlane 12/2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

TITAN POLSKA: geotechnika, szalunki wykopowe, systemy deskowań (reklama)
HUFGARD POLSKA: P&T Zaprawy techniczne do budowli inżynierskich (reklama)

TEMAT WYDANIA – Ochrona środowiska w budownictwie

A. Ajdukiewicz - "Zielony beton" w konstrukcjach - aspekty materiałowe i technologiczne . . . 2
DYWIDAG SYSTEMS: geotechnika, techniki sprężania i podwieszeń DSI (reklama)
J. Jasiczak - Projektowanie i realizacja betonowych obiektów oczyszczalni ścieków w świetle norm PN-EN . . . 7
JRS: CANASTOL - Woda pod kontrolą (reklama)
Nieorganiczne powłoki mineralne w systemach magazynowania wody pitnej . . . 11
L. Janecka, G. Siemiątkowski - Ocena możliwości zagospodarowania odpadu dennego z kotłów fluidalnych w przemyśle cementowym . . . 13
JRS: naturalne włókno celulozowe ARBOCEL + syntetyczny substytut bieli tytanowej ALNASIL (reklama)
Współspalanie odpadów w piecach obrotowych w procesie wypału klinkieru cementowego . . . 16
P. Rychlewski - Zastosowanie kotew gruntowych i mikropali kotwiących w geoinżynierii . . . 19
JRS: AGOCEL system zagęszczający farby, tynki, kleje (reklama)
TITAN POLSKA - Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania . . . 21
Iniekcyjne kotwy gruntowe w budownictwie hydrotechnicznym . . . 22
GONAR SYSTEM INTERNATIONAL: samowiercące kotwy gruntowe (reklama)
A. Duszyński, W. Jasiński, A. Pryga-SzulcSpoiwa drogowe do ulepszania i optymalizacji mieszanek kruszyw . . . 24
AARSLEFF: roboty palowe, zabezpieczanie wykopów, roboty hydrotechniczne (reklama)
Ciepły montaż okna dachowego (prawidłowa izolacja termiczna okna dachowego) . . . 27

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. WójtowiczTrwałość budynków w świetle Rozporządzenia nr 305/2011 . . . 28

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W. M. van BoggelenWkład betonu komórkowego w zapewnienie zrównoważonego budownictwa . . . 30

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

J. A. ŻurańskiZatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniach z paleniskami gazowymi . . . 33

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

J. FangratWpływ zwiększonej zawartości dodatków organicznych na właściwości ogniowe materiałów budowlanych – badania i ocena . . . 35
ITB: nowe laboratorium ITB w Pionkach (reklama)
Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych . . . 42
MERCOR: bierne systemy zabezpieczeń pożarowych (reklama)
POL-SKONE: drzwi przeciwpożarowe EI 30 PLUS (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . . 46

EUROKODY W PRAKTYCE

G. WandzikProjektowanie przekrojów żelbetowych obciążonych momentem zginającym i siłą podłużną według wymagań Eurokodu 2 . . . 48

LISTY DO REDAKCJI

M. Dziwiński  - Obciążenia wiatrem rusztowań budowlanych . . . 52

PRAKTYKA BUDOWLANA

R. WójcikLaboratorium Drogowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie . . . 53
L. Runkiewicz, J. SerafinBadania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku . . . 54
D. Kostrzewska-MatyniaPassie Tour ISOVER . . . 57
A. Duszyński, W. Jasiński, A. Pryga-SzulcBadanie reaktywności alkalicznej kruszyw naturalnych przyspieszoną metodą beleczkową . . . 42
K. Zieliński, L. Pawlik, M. RatajczakWpływ odmiany SBS na właściwości asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych . . . 60

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2012 roku . . . 62
JRS: ARBOCEL CE - specjalistyczne zagęstniki (reklama)
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2012 roku . . . 64
A. SochackiSytuacja ekonomiczna i finansowa producentów materiałów budowlanych w 2012 roku . . . 67

KONFERENCJE

Stowarzyszenie Producentów Betonów promuje prefabrykację betonową i ABK na Akademii Górniczo-Hutniczej . . . 69
Beton komórkowy TERMALICA: kompleksowy system budowlany (reklama)
K. Wiśniewski - 15 lat spółki Prefabet Ełk . . . 74
D. Kostrzewska-MatyniaWarto odwiedzić targi BAU 2013 . . . 75

Prenumerata dla uczelni wyższych . . . 78

Prenumerata dla szkół średnich . . . 80

Świąteczne życzenia od redakcji miesięcznika "Materiały Budowlane" oraz Partnerów redakcji
ICOPAL: rolowana dachówka Icopal 3D (reklama)