logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 11/2012

NUMER 11/2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

ROCKWOOL Niepalne Izolacje (reklama)
Instytut Techniki Budowlanej: nowe laboratorium ITB w Pionkach (reklama)
XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 2013 (reklama)

TEMAT WYDANIA – Spoiwa mineralne i kruszywa budowlane

K. Mrówczyński – Rynek spoiw i kruszyw – spowolnienie stało się faktem. . . 3
JRS:ARBOCEL CE - specjalistyczne zagęstniki do zapraw (reklama)
Alpol – dostawca tradycyjnych a zarazem nowoczesnych materiałów wiążących (reklama) . . . 7
S. Gąsiorowski – Efekty uboczne nadmiernego napowietrzenia zapraw cementowych. . . 8
T. Rucińska, T. Kwiecień, A. Radek – Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych. . . 10
JRS: CANASTOL - Woda pod kontrolą
M. Iwański – Kruszywo wapienne przeznaczone do materiałów konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. . . 14
W. Budzyński, J. Góra, W. Piasta – Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie. . . 19

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

G. Schober – Porowatość autoklawizowanego betonu komórkowego. . . 22

ROBOTY BUDOWLANE W NISKIEJ TEMPERATURZE

R. Jarmontowicz – Roboty murowe w okresie zimowym. . . 25
Jak murować ściany silikatowe w niskiej temperaturze? . . . 29
A. Kotwa, J. Wawrzeńczyk – Określenie spadku wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania. . . 30

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Bobrowicz, L. Czarnecki, J. Tworek – Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011. . . 32

EUROKODY W PRAKTYCE

Sz. Dawczyński – Uproszczenia w analizie konstrukcji żelbetowych w świetle zapisów Eurokodu. . . 36

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Dreger – Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – pytania i odpowiedzi. . . 39
Nowe laboratoria badawcze Centrum Techniki Okrętowej. . . 41
A. Mandrysz, L. Miara – Konstrukcja nośna i pokrycie membranowe dachu Stadionu Narodowego w Warszawie. . . 42
JRS: ARBOCEL + ALNASIL (reklama)
P. Cieślewicz – PIR – nowoczesne technologie termoizolacyjne. . . 45

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje. . . 46

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

L. Żarski – Prawne aspekty eksploatacji urządzeń technicznych w świetle ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy – Prawo budowlane. . . 48

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2012 r. . . . 50
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.. . . 53
JRS: AGOCEL (reklama)
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – wrzesień 2012 r.. . . 56
Zmiana cen materiałów budowlanych w październiku 2012 r.. . . 59
M. Sochacki – Słabe wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w 2012 r. . . . 60

KONFERENCJE

D. Matynia – Stowarzyszenie Producentów Betonów popularyzuje prefabrykaty betonowe i ABK na Politechnice Śląskiej. . . 62
K. Wiśniewska – Dni Betonu 2012 – największe spotkanie budowlanych. . . 66
A. Ujma, P. Tomski – IV Międzynarodowa Konferencja „Współczesne Problemy Architektury i Budownictwa” . . . 68
K. Wiśniewska – 15-lecie firmy Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana. . . 69
Monitoring Rynku Budowlanego 2012. . . 70
M. Wodzicki – Dziesięciolecie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. . . 71
Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. . . 72
Konferencja „Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich 2013” . . . 73
JRS: CANASTOL - środki hydrofobizujące do zapraw cementowych (reklama)
Energodom 2012 – udane spotkanie w Krakowie. . . 74
Badania ogniowe i akustyczne stolarki budowlanej w CTO. . . 74

PRAWO W BUDOWNICTWIE

B. Sieczkowski – Prawne zabezpieczenie interesów dostawcy wyrobów budowlanych. . . 75
JRS: ARBOCEL - rysy pod kontrolą (reklama)

Prenumerata dla uczelni wyższych. . . 78

Prenumerata dla szkół średnich. . . 80

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013 (reklama)
ICOPAL: system dachowych płyt hybrydowych (reklama)