logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały budowlane sierpień 2012

NUMER 8/2012

Materiały budowlane lipiec 2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

FAKRO okno FPP-V preSelect (reklama)
POL-SKONE - drzwi i okna (reklama)

TEMAT WYDANIA – Akustyka w budownictwie

B. Szudrowicz - Zasady oceny przydatności pod względem akustycznym wyrobów budowlanych do wykonywania ścian wewnętrznych w budynku . . . 2
Wyspy, baffle i panele, czyli inaczej osiągany optymalny klimat akustyczny . . . 6
Nowa fabryka sufitów ROCKFON powstanie w Cigacicach – wywiad z Andrzejem Kielarem, Prezesem Zarządu ROCKWOOL Polska . . . 8
L. Dulak - Wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej . . . 10
Porotherm 25/37.5 AKU wyznacza nowe standardy akustyczne i termiczne w budownictwie mieszkaniowym . . . 13
Izolacyjność akustyczna ścian międzymieszkaniowych wykonanych z elementów murowych Grupy SILIKATY . . . 14
B. SzudrowiczZabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń chronionych . . . 16
Bardzo dobra izolacyjność akustyczna ścian w systemie AGROBUD TERMO . . . 19
Płyta magnezowa – nowość na polskim rynku budowlanym . . . 20
B. Rudno-RudzińskaWarunki akustyczne w pomieszczeniach przedszkolnych . . . 22
ARBOCEL Safety throught Quality (reklama) . . . 25
E. NowickaMetoda oceny jakości akustycznej stacji metra . . . 26
A. IżewskaIzolacyjność akustyczna uszczelek wpływa na jakość akustyczną drzwi . . . 27

TEMAT WYDANIA – Stolarka budowlana

Dla Ciebie otwieramy świat – wspieranie eksportu polskiej stolarki budowlanej – wywiad z Elżbietą Tęsną – Prezesem firmy ELTAR, lidera Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI . . . 30
ELTAR - doświadczony i profesjonalny organizator wystąpień targowych (reklama)
J. PłońskiWady oszkleń i ich przyczyny . . . 32
J. MatraśZagrożenia podczas użytkowania bram z napędem . . . 36
Montaż okien – droższy znaczy tańszy . . . 37
P. SulikPrawidłowy montaż okien, czyli próba ustanowienia w Polsce standardu . . . 38
E. KowałkoMontaż warstwowy okna w teorii i praktyce . . . 40
A. FörsterDlaczego należy spryskiwać pianę poliuretanową wodą? . . . 40
Jedyne takie laboratorium w Europie . . . 41
E. SudołOdporność na starzenie powłok na drewno eukaliptusa . . . 42
A. Policińska-SerwaWymagania norm dotyczące powłok malarskich na drewnie użytkowanym na zewnątrz obiektów . . . 45
INTEGRA VARIO – inteligentna taśma okienna do izolacji połączeń wewnętrznych i zewnętrznych . . . 47

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

R. GeryłoJak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 5. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna . . . 48

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

M. Małecki, R. Buczkowski, M. CichoszAutoklawizowany beton komórkowy – proekologiczny wyrób dla budownictwa . . . 50

WIZYTÓWKA FIRMY

PREFBET – 20 lat minęło . . . 55

EUROKODY W PRAKTYCE

G. WandzikProjektowanie konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2 – krótki przegląd zmian w stosunku do PN-B-03264:2002 . . . 56
J. Gajewski, R. TewsStany graniczne użytkowalności wg PN-EN 1990 . . . 60

PRAKTYKA BUDOWLANA

Pianki PIR a bezpieczeństwo ogniowe . . . 62
P. GłąbskiOcena zgodności elementów systemów wentylacji pożarowej wg CPD i CPR . . . 64
Arbocel + Alnasil - multifunkcjonalne włókno celulozowe (reklama)
Wrocławskie dni mostowe 2012 (reklama)

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

A. MacińskaRegulacje Prawa budowlanego dotyczące utrzymania obiektów budowlanych . . . 68
J. Jeruzal, J. Bogusławska-Kozłowska, J. SzerOcena stanu technicznego budynków z przełomu XIX i XX w. w regionie łódzkim . . . 70

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

A. MacińskaDepartament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . . 72

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I półroczu 2012 roku . . . 74
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2012 roku . . . 77
Zmiana cen materiałów budowlanych w lipcu 2012 roku . . . 79
M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2012 roku . . . 80

KONFERENCJE

A. ZyburaKonferencja KONTRA 2012 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją” . . . 84
XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa . . . 86
Obradował Zarząd Główny SITPMB . . . 87
XXII Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów” . . . 87

PRAWO W BUDOWNICTWIE

B. SieczkowskiZabezpieczenie interesów podwykonawcy w umowie o roboty budowlane . . . 88

CANASTOL - woda pod kontrolą (reklama)
Prenumerata dla uczelni wyższych . . . 90
Prenumerata dla szkół średnich . . . 92
Falbet Kielce - ekrany akustyczne (reklama)
ICOPAL - piękny, tani i bezpieczny dach (reklama)