logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

MB 03-2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

 

Sika ProofA nowa jakość hydroizolacji (reklama)
hahne - Pierwsza. Niezawodna. Czerwona. Jakość ma swój kolor (reklama)

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

B. Francke – Wymagania dotyczące właściwości technicznych wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zgodnie z normą EN 13967 ...2
R. Wójcik – Problemy zapewnienia jakości hydroizolacji budynków ...4
Atlas - Ujdzie Ci... NA SUCHO (reklama)
B. Francke – Skuteczne zabezpieczenie tarasu i balkonu przed działaniem wody i wilgoci ...8
T. Witczak – Prestiż na tarasie ...11
K. Śleszycki – SikaProof®A – innowacyjna technologia uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych betonowych konstrukcji
podziemnych ...12
A. Kaliszuk-Wietecka, E. Wyszyńska, T. Matuszewski – Zabezpieczenia wodochronne zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ...14
Silikonowy krem hydrofobizujący SILTEN K do wytwarzania w murach przepon przeciw podciąganiu kapilarnemu ...17
K. Patoka – Mało znane zastosowania folii IZOFLEX ...18
D. Barnat-Hunek, B. Klimek – Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej ...19
Tikal - pompy, pakery, porady... (reklama)
K. Kamiński – Konieczność kontroli skuteczności wykonania robót osuszeniowych ścian ...22

TEMAT WYDANIA – Budownictwo podziemne

L. Wysokiński – Projektowanie konstrukcji oporowych wg Eurokodu 7 ...25
CERAMITEC 2012 - Tu spotykają się najlepsi (reklama)
AARSLEFF (reklama)
B. Kłosiński, P. Rychlewski – Fundamentowanie budynków wysokich ...30
R. Sołtysik – Geotechniczne aspekty podwodnej budowy wieży ujęcia wody w zbiorniku Tresna ...34
TITAN POLSKA - rozszerzona rzeczywistość inżynierska (reklama)
RETTENMAIER POLSKA - ARBOCEL CE (REKLAMA)
A. Czapelka – Zabezpieczenie wykopów za pomocą kotew demontowalnych ...38
DSI (reklama)
P. Piórko – Charakterystyka demontowalnych kotew gruntowych ...40
BBV SYSTEMS - geotechnika (reklama)
ibdim - Masz za mało wiedzy o fundamentowaniu? (reklama)
M. Januszewski – Ścianki szczelne w konstrukcjach garaży podziemnych ...43
ArcelorMittal - Grodzice Od 1911 Roku (reklama)
M. Grela, K. Traczyński – Kolumny piaskowe w geosyntetycznym rękawie na autostradzie A2 ...46
inora - (reklama)
T. Godlewski – Oddziaływanie metra na zabudowę ...49
JRS - CANASTOL - Woda pod kontrolą (reklama)
JRS - ARBOCEL + ALNASIL = Nowy kierunek (reklama)

DESKOWANIA

Rynek deskowań w Polsce w 2011 r. w ocenie firm ...54
G.L. Golewski – Specyfika kształtowania i wykonywania monolitycznych kielichowych stóp fundamentowych ...57
PERI - gwarancją sukcesu na budowie (reklama)
I. Tomczyk, P. Radzymiński – Metoda nasuwania podłużnego przy realizacji obiektu E 118 w ciągu autostrady A4 – odcinek od węzła Tarnów Krzyż do węzła Dębica Pustynia ...61
PFLEIDERER - MOCNY FUNDAMENT PROJEKTU (reklama)
Palisander+mewa na wybranych obiektach w całej Polsce ...63
Palisander na budowie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku ...64
J. Bakun – QLOS – autorski system zarządzania jakością usługi najmu
szalunków ...65
Stalprodukt - Dla otoczenia. Dla życia. (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

C. Fudge – Zastosowanie betonu komórkowego do projektowania ekologicznych i zrównoważonych budynków ...66

PRAKTYKA BUDOWLANA

ROCKWOOL® STEPROCK HD i STEPROCK HD4F – nowe płyty do izolacji akustycznej podłóg pływających ...70
P. Szymański – Czy pojemność cieplna materiałów murowych jest naprawdę ważna? ...72
H+H - Buduj z H+H (reklama)

EUROKODY W PRAKTYCE

R. Gajownik, J. Sieczkowski – Ocena modelu obliczeniowego ustroju nośnego konstrukcji murowych niezbrojonych wg Eurokodu 6 i PN-B-03002 ...75
T. Rybarczyk – Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego przez pryzmat Eurokodu 6 ...79

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

A. Ostańska – Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem ...80
J. Jeruzal, J. Bogusławska-Kozłowska – Przyczyny nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych jako czynnika porażenia przez grzyby
pleśniowe ...85

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Ruch budowlany w Polsce w 2011 roku ...88

PRAWO W BUDOWNICTWIE

A. Packa – Rola płynności finansowej w działalności przedsiębiorstwa ...90

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

P. Karkoszka – Warunki kontraktowe FIDIC w polskiej praktyce inwestycyjnej ...92
FAKRO - Zaproś świat do domu (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

A. Sochacki – Niespełnione oczekiwania na poprawę w europejskim budownictwie w 2011 roku ...96
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2012 roku ...97
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2011 r.
i w styczniu 2012 r. ...99
Zmiana cen materiałów budowlanych w lutym 2012 r. ...101
Prenumerata dla uczelni wyższych
Prenumerata dla szkół średnich
Exiba - XPS polistyren ekstrudowany (reklama)
ICOPAL - Światowy ekspert hydroizolacji (reklama)