logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 10/2012

NUMER 10/2012

Materiały Budowlane 10/2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

GBG Group - rusztowania, szalunki, zsypy gruzowe (reklama)
SCHOMBURG Polska - domieszki do betonów, zapraw i jastrychów (reklama)

XXVIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA . . . 2

TEMAT WYDANIA – Prefabrykacja w budownictwie

G.L. Golewski – Żelbetowe belki podsuwnicowe . . . 3
J. Makuszewski – Prefabrykaty z betonu architektonicznego jako okładzina elewacji . . . 6
SCHöCK - Schöck Isokorb® XT - łącznik do prefabrykowanych balkonach wspornikowych (reklama)
K. Jelska, M. Piotrowicz, G. Zapotoczna-Sytek – Prefabrykowane studnie kanalizacyjne i rury WIPRO z betonu modyfikowanego polimerami . . . 8
Prefabrykaty betonowe produkowane przez Solbet Kolbuszowa S.A. na ważnych inwestycjach . . . 11
Precon Polska oferuje nowoczesne prefabrykaty betonowe – wywiad z Grzegorzem Gizką, Kierownikiem ds. Marketingu i Sprzedaży Precon Polska Sp. z o.o.  . . . 12
E. Mazurkiewicz, M. Wanca – Badania nasiąkliwości wodą prefabrykowanych elementów urządzeń odwadniających . . . 14
G. Adamczewski – Realizacja wielokondygnacyjnego parkingu prefabrykowanego . . . 15
JRS: ARBOCEL CE - specjalistyczne zagęstniki do zapraw (reklama)
CPJS dba o jakość stali zbrojeniowej – wywiad z Magdaleną Piotrowską, Dyrektorem Centrum Promocji Jakości Stali . . . 18
R. Jarmontowicz – Nowe kratownice stalowe do belek stropowych TERIVA – E . . . 20
BAU 2013 - Targi Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych (reklama)

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU

B. Łaźniewska-Piekarczyk – Wpływ domieszek na właściwości betonu samozagęszczalnego . . . 22
BASF Polska - domieszki do betonu (reklama)
Wewnętrzna trwała ochrona betonu przed korozją siarczanową . . . 25
T. Ponikiewski, J. Gołaszewski – Wybrane właściwości betonów nowej generacji z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego . . . 26

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

E. Durda, J. Laska, J. Małolepszy – Wpływ superplastyfikatorów polimerowych na właściwości ABK . . . 30
JRS: CANASTOL - środki hydrofobizujące do cementu (reklama)

EUROKODY W PRAKTYCE

Sz. Dawczyński – Zapewnienie trwałości konstrukcji z betonu – wymagania wg Eurokodu 2 . . . 34
Problemy stosowania zharmonizowanych norm europejskich w projektowaniu konstrukcji żelbetowych w świetle PN-EN 1992-1-1 . . . 37

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Fangrat – Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Podsumowanie . . . 38

PRAKTYKA BUDOWLANA

Kompozyty poliestrowo-szklane w budownictwie . . . 40
R. Jarmontowicz – Ceramiczno-żelbetowe stropy belkowo-pustakowe w świetle wymagań normy PN-EN 15037 i Eurokodów . . . 42
Dlaczego warto izolować rury poliuretanem? . . . 47
A. Król – Metody badań i oceny uwalniania metali ciężkich z konstrukcyjnych materiałów budowlanych . . . 48
W. Sarosiek – Redukcja zużycia energii i emisji produktów spalania w wyniku termomodernizacji budynków . . .52
Przedstawiciele UFEMAT w FAKRO . . . 54
Finał XVI edycji konkursu „Modernizacja Roku” . . . 55

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . . 56

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

M. Pieńko, E. Błazik-Borowa – Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych . . . 58

RYNEK BUDOWLANY

Jesteśmy w stanie zrealizować każde zamówienie – wywiad z Dawidem Natkańcem, Prezesem firmy Global Business Group . . . 61
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2012 roku . . . 62
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2012 roku . . . 65
Zmiana cen materiałów budowlanych we wrześniu 2012 roku . . .66
M. Zdyb – Prognozy dla budownictwa na podstawie sytuacji firm znajdujących się na GPW . . .67
K. Wiśniewska – „Górka Cement” od stu lat na rynku . . . 69
K. Wiśniewska – Nowy zakład dachówek marki Creaton . . . 70

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. Karkoszka – Poprawianie omyłek w ofertach . . . 71
B. Sieczkowski – Rękojmia w umowie o roboty budowlane . . . 74
Sprostowanie . . . 75

KONFERENCJE

Koralowo-perłowy jubileusz SITPMB . . . 76

AGOCELL - Power of Innovation (reklama)
ARBOCELL + ALNASIL (reklama)
CANASTOL - woda pod kontrolą (reklama)
Zaprenumeruj wiedzę fachową (reklama)
CHRYSO Polska (reklama)
ICOPAL S.A. (reklama)