logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

MB 12-2011

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

 

Titan Polska (reklama)

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (reklama)

Firma Miciński (reklama)

 

TEMAT WYDANIA - Ekologiczne rozwiązania w budownictwie

 

Deskowania ULMA na budowie oczyszczalni ścieków „Janówek” we Wrocławiu     

 

E. Sudoł, P. Sulik Przydomowe oczyszczalnie ścieków i osadniki gnilne wykonane z tworzyw sztucznych     4

 

Komplaksowa oferta firmy Geotex   6

 

Skuteczne i sprawdzone materiały do naprawy i ochrony… nie tylko zbiorników wody pitnej i oczyszczalni ścieków    7

 

A. BartoszkiewiczSystem EKO AB, czyli śmieci w ekosieci     8

 

M. Lipska, R. GeryłoZasady wprowadzania na rynek przydomowych oczyszczalni ścieków     10

 

Akademia Athenasoft  12

 

ArcelorMittal (reklama)              

 

M. Januszewski Zastosowanie grodzic w inżynierii morskiej na przykładzie przystani Marina Sopot     14

 

T. Wiatr Deskowania systemowe do formowania ścian prostych     15

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (reklama)

 

T. Godycki-Ćwirko, P. Piotrkowski Żelbetowe zbiorniki oczyszczalni ścieków po 20 latach eksploatacji     19

 

W. Burakowska Gdańsk-Szadółki – fabryka zamiast wysypiska     22

 

M. Bożym, E. Kilian, A. Macedowska-Capiga Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu     25

 

B. Górska, P. Gębarowski Autoklawizowany beton komórkowy – ekologiczny materiał budowlany     27

 

M. Majka, K. Maruszczak Stosowanie żużli stalowniczych w budownictwie drogowym     31

 

Miasta pracują na rzecz redukcji CO2 – rozmowa ze Zbigniewem Michniowskim     32

 

M. Szczygieł Ochrona przed hałasem w środowisku     34

 

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

 

S. Wall Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego budownictwa jako pionierskiego rynku Unii Europejskiej     36

 

VADEMECUM UNIJNE

 

A. Kukulska-GrabowskaRola krajowych aprobat technicznych i dokumentów aplikacyjnych w Europie w świetle rozporządzenia nr 305/2011   3

 

BUDOWNICTWO DROGOWE

 

P. Olaszek, M. Łagoda Próbne obciążenie mostu sposobem na uniknięcie awarii     41

 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

 

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje     44

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE

 

B. Hoła Źródła zagrożeń zawodowych w robotach budowlanych     46

 

K. Wiśniewska Realizacja „Porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”      48

 

EUROKODY W PRAKTYCE

 

J. Kubica Projektowanie konstrukcji murowych – uwagi dotyczące niepewności modelu obliczeniowego i innych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa konstrukcji     49

 

RYNEK BUDOWLANY

 

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2011 roku     53

 

J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2011 roku     56

 

G. Skórka Zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego     58

 

KONFERENCJE

 

J. Molenda Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2011”     61

 

Monitoring Rynku Budowlanego 2011     62

 

K. Wiśniewska Palisander + MEVA = nowoczesne technologie i usługi     63

 

PRAKTYKA BUDOWLANA

 

W. Głodkowska, J. Kobaka Statystyczny opis rozkładu włókien w drobnokruszywowym kompozycie mineralnym     64

 

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

 

M. Gaertner, J. Pasławski, M. Różdżyńska Problemy w szacowaniu kosztów inwestycji budowlanych     68

 

Arbocel Alnasil  (reklama)

 

M. Gaertner, A. Kończak, J. Pasławski Wariantowanie technologiczno-materiałowe w zarządzaniu kosztami inwestycyjnymi     71

 

Probuild (reklama)

 

Erbud (reklama) 

 

ICOPAL (reklama)