logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jacek Dębowski, Politechnika Krakowska, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli
mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko, Politechnika Krakowska, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli
mgr inż. Małgorzata Rojewska-Warchał, Politechnika Krakowska, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli

DOI:10.15199/33.2014.12.12

Powszechnie wiadomo, że zabiegi termomodernizacyjne istniejących budynków prowadzą do redukcji zużycia energii na cele ogrzewania. W ostatnich kilkudziesięciu latach zabiegom takim poddano tysiące budynków wielorodzinnych wzniesionych w technologii wielkiej płyty w latach 60. i 70. XX wieku. Jednym z głównych problemów w tego typu budynkach jest występowanie złączy systemowych, które są newralgicznymi punktami konstrukcji, tzw. mostkami termicznymi. W artykule przedstawiono analizę wybranych mostków w miejscach złączy systemowych budynku w systemie W70.

Słowa kluczowe: budynek wielkopłytowy, system W70, mostki cieplne, złącza systemowe, AnTherm.

* * *

Analysis of thermal bridges in the joints of W70 prefabricated panel buildings

It is commonly known that the thermal modernization works result in reduction of heating energy need. In the last tens of years thousands of multi-family buildings built in sixties and seventies of XX century have been thermally renovated. One of the main problems in these kind of building in presence of joints between prefabricated panels. Those are the weak points of the construction, thermal bridges where significant heat losses are noticeable. In the article the analysis of thermal bridges in the connection joints, between prefabricated elements of W70 system building, has been presented.

Keywords: panel building, W70 system, thermal bridges, system joints, AnTherm.

Otrzymano: 17.07.2014 r.  

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2014, strona 36-39 (spis treści >>)