logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Anna Romańska-Zapała, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

DOI:10.15199/33.2014.12.10

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) Politechniki Krakowskiej zapewnia możliwość wykonywania szerokiego wachlarza badań naukowych dotyczących m.in. poprawy efektywności zużycia energii, przeprowadzanych przez interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych. W artykule zaprezentowano podstawowe instalacje oraz urządzenia techniczne zapewniające odpowiednią funkcjonalność budynku MLBE, a także przykładowe propozycje badań „in situ”, możliwych do przeprowadzenia z zastosowaniem tych instalacji oraz zintegrowanego systemu sterowania procesami wyposażonego w BMS w kontekście poszukiwań energooszczędnych rozwiązań materiałowych.

Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, zintegrowane systemy sterowania, BMS, izolacja cieplna, badania typu „in situ”.

* * *

Research model of integrated system of process control shown on example of the Malopolska Energy Efficiency Laboratory Building

Malopolska Laboratory of Energy Efficiency Buildings (MLBE) of Cracow University of Technology provides the ability to performa wide range of research in the area i.a.: improving the efficiency of energy consumption, carried out by an interdisciplinary teamof researchers. In this paper the basic installation and technical equipment to ensure proper functionality of the buildingMLBE will be presented. "In-situ" measurements that can be performed using building technical instalation and the Integrated systemof process control which is equipped with BMS in the context of the search for low-energy material solutions.

Keywords: low-energy building, integrated control systems, BMS, heat insulation, “in-situ” measurements.

Otrzymano: 01.12.2014 r.  

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2014, strona 31-33 (spis treści >>)