logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

DOI:10.15199/33.2014.12.03

W artykule opisano technologie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE), betonów asfaltowo-cementowych (BAC) i mieszanek mineralnych z zastosowaniem cementu i asfaltu spienionego (MMCAS). Wieloletnie doświadczenia z realizacji podbudów z mieszanek MCE na drogach krajowych, jak również badania laboratoryjne przeprowadzone w ośrodkach naukowo-badawczych pozwoliły na znowelizowanie dotychczasowych wytycznych i specyfikacji. Podobne wymagania należałoby opracować w przypadku pozostałych dwóch technologii.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MMCE, beton asfaltowo-cementowy (BAC), mieszanka mineralno- cementowa z asfaltem spienionym (MMCAS).

* * *

Deep cold recycling on local asphalt road

The article described technologies of mineral-cementemulsion mixture (MCEM), asphalt-cement concrete (ACC) and mineral mixtures with cement and foamed bitumen (MMCFB). Multiannual experience with the implementation of the MCEM in national roads aswell as laboratory tests carried out in scientific research centers,made it possible to revise the existing guidelines and the specifications. Similar guidelines should also be developed for the other twomentioned technologies which do not have yet such elaborations.

Keywords: asphalt recycling, mineral mixture with cement and asphalt emulsion (MMCE), asphalt-cement concrete (ACC), mineral mixture with cement and foamed asphalt (MMCFA).

Otrzymano: 09.05.2014 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2014, strona 11-13 (spis treści >>)