logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Łukasz A. Kumor, prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.05.09
(Studium przypadku)

Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że warunki gruntowe na terenie, gdzie zaprojektowano budynek wielokondygnacyjny,
są skomplikowane [1, 4, 7]. W podłożu występowały bowiem ekspansywne iły i anizotropowe warstwy węgla brunatnego oraz laminy pylaste z wodą subartezyjską. Opracowano model geotechniczny podłoża, w którym przyjęto głębokie posadowienie
bezpośrednie budynku na płycie fundamentowej na głębokości 4,6 m p.p.t., w stropowej warstwie ekspansywnych iłów. Artykuł przedstawia nietypowe właściwości iłów ekspansywnych serii poznańskiej i węgla brunatnego jako podłoża gruntowego wysokiego obiektu posadowionego na niskim tarasie erozyjnego brzegu rzeki [3, 9].

Słowa kluczowe: posadowienie w iłach ekspansywnych; węgiel brunatny; rozpoznanie geotechniczne.

***

Geotechnical aspects of foundation of the many-tiered building on the expansive clay soils

Themany-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river [1, 4, 7]. The geotechnical recognition indicated complex ground conditions. The subsoil included expansiveness clays and the anisotropic layers and silty laminas with sub artesian water. The geotechnical model of the subsoil was determined, assuming shallow foundation of the building on foundation plate in the layer of clay, at the depth of 4,6 m below surface level. Geotechnical analysis presented no typical properties of expansive clay from subsoil, near of low terrace, directly next to the erosive bank of the
river [3, 9].

Keywords: foundation on expansive clays; bank erosion; geotechnical recognition.

 

Literatura
[1] Geolit s.c. 2013. Dokumentacja geologiczno--inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu i budowy budynku biurowo-usługowego.
[2] Gwizdała Kazimierz,Łukasz Kumor,Maciej Kumor. 2009. „Wybrane problemy wykonawstwa pali w złożonych warunkach geotechnicznych podłoża ekspansywnego tarasu niskiego rzeki Brdy w Bydgoszczy”. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Bydgoszcz.
[3] KumorMaciej Kordian. 2016. Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wybrane problemy geotechniczne (monografia). Bydgoszcz. Wydawnictwo UTP.
[4] Kumor Maciej Kordian, Łukasz Kumor, Jan Lorkowski. 2015. Ekspertyza geotechniczna w sprawie posadowienia w iłach ekspansywnych obiektu wielokondygnacyjnego. PIG Bydgoszcz.
[5] Kumor Maciej Kordian, Łukasz Kumor, Zbigniew Młynarek. 2017. „Aspekty posadowienia budynku wielokondygnacyjnego w iłach ekspansywnych”. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje.
[6] Mayne Paul. 2006. „In-situ test calibration for evaluating soil parameters. In-situ testing”. Singapore Workshop: 1 – 56.
[7] Młynarek Zbigniew. 2014. Badania geotechniczne uzupełniające. HEBO-Poznań Sp. z o.o.
[8] Młynarek Zbigniew, Sławomir Gogolik, Guy Sanglerat. 2013. „Interrelationship between deformation moduli from CPTU and SDMT tests for overconsolidated soils”. Proc. of 18th ICSMGE. Paris: 583 – 586.
[9] Niedzielski Adam, Maciej Kumor. 2009. „Geotechniczne problemy posadowień na gruntach ekspansywnych w Polsce”. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Bydgoszcz.
Przyjęto do druku: 06.03.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 25-28 (spis treści >>)