logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy przed przystąpieniem do użytkowania chłodni magazynowej należy uzyskać pozwolenie?

Na jakiej podstawie można zrealizować budowę oświetlenia ulicznego?

Czy projekt zagospodarowania działki, dołączany do zgłoszenia budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym, powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 04/2018, str. 125 (spis treści >>)